Transparența alegerilor nu este opțională(498)


Șase organizații neguvernamentale și 15 observatori internaționali au transmis Comisiei parlamentare pentru legi electorale o scrisoare prin care solicită modificarea legislatiei referitoare la procedurile de acreditare a observatorilor, precum si introducerea unei serii de elemente care au rolul de a creste transparenta modului de organizare a alegerilor. Textul integral al scrisorii, precum și anexele tehnice pot fi consultate în atașament

Transparența proceselor electorale este un subiect extrem de important pentru creșterea încrederii cetățenilor în alegeri, însă în legislația și practica actuală nu reprezintă o prioritate. Observarea profesionistă a alegerilor, adoptarea unor standarde ridicate și moderne de luare a deciziilor și consultarea factorilor interesați trebuie să fie priorități și reprezintă un punct critic în deschiderea administrației electorale către beneficiari.

Organizațiile internaționale cu expertiză în domeniul electoral precum OSCE/ODIHR, dar și rapoartele interne de observare a procesului electoral au identificat lipsuri semnificative care țin de transparența procesului electoral și au transmis decidenților recomandări care încă așteaptă să fie incluse în legislația electorală. De asemenea, există Recomandări ale Comisiei de la Veneția care nu au fost incluse în legislația și practica românească.

Temele esențiale care trebuie introduse unitar în legislație și nu reglementate prin decizie a Biroului Electoral Central la fiecare scrutin sunt:

caracterul public al ședințelor tuturor birourilor electorale
informațiile și documentele rezultate în timpul procesului electoral au caracter public, iar accesarea facilă a acestora (inclusiv în format electronic și open data) de către beneficiari trebuie să reprezinte regula, nu excepția
publicarea on-line a tuturor informațiilor legate de activitatea acestora: decizii, procese verbale; centralizarea informațiilor într-o singură sursă este preferabilă
eliminarea condițiilor restrictive de acreditare a observatorilor
introducerea de prevederi foarte clare, ce vor oferi drepturi suplimentare observatorilor și delegaților candidaților, acces pe toată durata procesului electoral la activitatea birourilor electorale și ședințele acestora.
soluționarea și urmărirea, respectiv arhivarea tuturor sesizărilor venite din partea reprezentanților competitorilor electorali, observatorilor și alegătorilor, inclusiv prin introducerea unor registre electronice de reclamații
formarea birourilor electorale în mod echitabil pentru interesele competitorilor electorali și asigurarea accesului reprezentanților candidaților independenți în birourile electorale de toate nivelurile. Acesta este pe lângă un principiu al echității în cadrul procesului electoral și un mecanism de transparență, prin care se asigură monitorizarea alegerilor.

”Considerăm că legislația actuală este mult prea restrictivă cu privire la acreditarea observatorilor și trebuie adaptată regulilor internaționale în domeniu. Principiile pe care le propunem sunt: (1) Deschiderea procesului de observare către partidele politice, reprezentanții candidaților independenți și cetățeni (2) Gestionarea procedurilor de acreditare în mod centralizat de către Autoritatea Electorală Permanentă (3) Introducerea unui capitol specific legat de observarea alegerilor în legile electorale și elaborarea unui Cod al Observatorului”, spun ONG-urile.

În condițiile în care se va adopta un vot la distanță (prin internet sau corespondență) sau vot anticipat este necesară introducerea unor reglementări care să permită observatorilor să monitorizeze procesul în toate etapele acestuia. Conform recomandărilor Consiliului Europei, unul dintre criteriile esențiale pentru auditarea și certificarea votului electronic este asigurarea posibilității de a observa toate etapele procesului.
jooble.org