Radu Mazăre, suspendat din funcția de primar(561)


Având în vedere adresa Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia Penala, înregistrată la Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa, prin care s-a dispus arestarea preventivă, prefectul județului Constanța, Constantin Ion, în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului, republicată, a emis ordinul prin care se constată suspendarea de drept a mandatului Primarului Municipiului Constanța, Mazăre Radu Ștefan, până la încetarea măsurii arestării preventive.

Compartimentul controlul legalității actelor și contencios administrativ a comunicat prezentul ordin lui Mazăre Radu Stefan, Consiliului Local Constanta și Secretarului Municipiului Constanța.

Ordinul poate fi atacat în fața instanței de contencios administrativ în termenele și condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
 




jooble.org