Prefectul îi bagă pe primari în ședință. Iată ordinea de zi(561)


Mâine, 31 martie, ora 13.00, în sala Remus Opreanu a Instituției Prefectului Județul Constanta va avea loc ședința cu primarii localităților din județ și reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate. Iată ordinea de zi: 

1. Evaluarea derulării Programului Operaţional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014.
Prezintă: Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

2. Respectarea termenelor de soluţionare a cererilor formulate potrivit Legii nr.10/2001, termene prevăzute de Legea nr.165/2014.
Prezintă: Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

3. Comunicarea Hotarârilor adoptate de către Consiliul Local şi a Dispoziţiilor emise de Primar în termenul prevăzut de art.48, art.49 şi art.68 din Legea nr.215/2001, republicată, precum şi întreaga documentaţie aferentă.
Prezintă: Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

4. Programul naţional de construcţii de interes public sau social, realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – SA.
Prezintă: Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

5. Transparenţa deciziilor şi acţiunilor primarilor în legătură cu actele întocmite de către Curtea de Conturi cu ocazia acţiunilor desfăşurate la unităţile administrativ teritoriale.
Prezintă: Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

6. Acţiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele din localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari.
Prezintă: Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral

7. Planul de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2015.
Prezintă: Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al Judeţului Constanţa

8. Modificări legislative în domeniul ajutorului de stat conform OUG nr.77/2014.
Prezintă: Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa

9. Obligaţiile administraţiilor publice locale prevăzute în actele normative din domeniul protecţiei mediului conform “Îndrumarului tehnic” primit de autoritățile publice locale de la Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa.
Prezintă: Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Constanţa

10. Monitorizarea de control şi de audit a calităţii apei în conformitate cu HG nr. 974/2004. Situaţia contractelor de monitorizare a apei.
Prezintă: Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa

11. Diverse
 
jooble.org