Conducerea portului dezminte acuzațiile că a falsificat datele de trafic(563)


Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA a fost acuzată că pentru elaborarea Master Planului Portului Constanţa a pus la dispoziţia consultantului date de trafic nereale și a răspuns, astăzi, acestor acuzații.

”Precizăm că datele pe care le înregistrează CN „APM” SA Constanţa sunt oficiale, clare şi stau la baza informaţiilor cu care lucrează Institutul Naţional de Statistică, fiind corelate cu cele ale Eurostat – Oficiul de Statistică al Uniunii Europene.
Colectarea datelor se desfăşoară pe baza Directivei 42/2009/CE a Parlamentului European, privind raportările statistice la transportul maritim de mărfuri şi pasageri, respectiv conform regulamentelor europene şi a metodologiei Eurostat.
CN „APM” SA colectează şi înregistrează datele de trafic de mărfuri în sistemul informatic propriu din cele trei porturi pe care le administrează. Datele de trafic se înregistrează pe ambele moduri de navigaţie, maritim şi fluvial, respectiv pe fiecare operator în parte, pe tipuri şi grupe de mărfuri.
Traficul de mărfuri reprezintă totalitatea mărfurilor încărcate şi descărcate pe, respectiv, de pe nave, nefiind luate în evidenţă manipulările de marfă din interiorul portului”, a precizat Valeriu Ionescu, director general al companiei.


Potrivit acestuia, colectarea datelor de trafic este un proces complex prin care se corelează informaţiile provenite de la operatorii portuari cu cele declarate de agenţii navelor în documentele oficiale, depuse conform Convenţiei FAL. Totodată, datele de trafic înregistrate pe fluvial sunt foarte precise şi se obţin cu colaborarea CN „Administraţia Canalelor Navigabile” SA şi a căpităniilor de port. Navele intrate la operare şi manevrele navelor sunt monitorizate cu ajutorul sistemului Vessel Traffic Service (VTS), sistemul de monitorizare maritimă al Autorităţii Navale Române.
Zilnic, este transmis către autorităţile vamale buletinul informativ al CN „APM” SA care cuprinde toate navele şi cantităţile de mărfuri operate în porturile maritime, informaţii corespunzătoare conosamentelor care însoţesc transportul mărfurilor.
Datele de trafic referitoare la mărfuri şi nave înregistrate de CN „APM” SA sunt comunicate periodic la Institutul Naţional de Statistică, instituţie care colectează date într-un mod unitar de la toate porturile din ţară.
Institutul Naţional de Statistică, prin proceduri statistice specifice, corelează informaţiile inclusiv cu cele puse la dispoziţie de ţările membre UE, iar în cazul semnalării unor discrepanţe sau neclarităţi, acestea ne sunt comunicate şi se efectuează corecţii.
 
jooble.org