Operatorul Portuar: ”CN APMC încearcă stoparea protestelor prin divizarea operatorilor, lansând informații tendențioase, denigratoare și nefondate, la adresa conducerii Operatorului Portuar”(609)


Ca urmare a comunicatului de presă transmis în data de 13 martie 2015 de către Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime" S.A. Constanța (CN APMC), Organizația Patronală „Operatorul Portuar" Constanța face următoarele clarificări:

• Organizația Patronală, principala entitate a operatorilor din Port, nu a deținut niciodată - un mandat în Consiliul de Administrație (CA) al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța.
• Poziția exprimată de dl.Viorel Panait potrivit căreia „utilizarea terenului portuar trebuie să fie echidistantă pentru binele public" reflectă un interes general public privind realizarea unui Master Plan pentru Portul Constanța, interes manifestat de întreaga comunitate portuară în diferite ocazii.
• Precizăm că actualizarea tarifelor practicate de către CN APMC, adoptată și cu votul dlui. Viorel Panait, s-a referit la actualizarea tarifelor cu indicele total de inflație, comunicat de INS, după cum era, de altfel, prevăzut în toate contractele CN APMC.
• De asemenea, cu privire la contractele de tip agent și armator, trebuie arătat că, în calitatea sa de administrator, dl. Viorel Panait și-a exprimat în repetate rânduri obiecțiile față de contractul-cadru, din perspectiva îmbunătățirii formei acestor contracte și asigurarea echilibrului contractual în interesul CN APMC, pentru a se evita situațiile dăunătoare în care aceasta ar fi atrasă în dispute de natură juridică.
Așadar, în niciun moment Organizația Patronală nu a fost reprezentată în mod legal în ședințele Consiliului de Administrație al CN APMC, iar pozițiile adoptate nu au fost vreodată dezbătute în cadrul ședințelor Operatorului Portuar.

Având în vedere că dl. Panait Viorel respecta un angajament de confidențialitate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a O.U.G. 109/2011, nu a dezbătut problematica CA în nicio ședință din cadrul Organizației Operatorul Portuar.

Operatorul Portuar atrage atenția și asupra faptului că, un astfel de angajament de confidențialitate îl au în continuare și actualii membri ai Consiliului de Administrație și observăm că el a fost încălcat în momentul în care au diseminat în public informații discutate în ședintele CA.

”Portul Constanța este, prin lege, proprietate publică de interes național și, categoric, nu aparține Companiei de Administrare a Portului. Aici se întâlnesc interesele economice ale țării, cele profesionale ale operatorilor portuari în directă legătura cu soarta multor familii din oraș. Prin urmare, noi, entitățile profesionale și sindicale dorim să fim implicați în deciziile profesionale, sociale și economice comune care au impact asupra vieții de zi cu zi, așa cum se întâmplă în alte porturi europene - Marsilia, Genova, Hamburg etc., unde asociațiile de agenți, operatori portuari, industriale, sindicate au reprezentare în structurile de decizie ale administrării porturilor.
Doar în felul acesta, compania de administrare ar putea beneficia de informația economică actuală și justă, folositoare fundamentării deciziilor sale, cu respectarea entităților reprezentând interesele legitime, economice și sociale, din port”, se arată în comunicatul semnat de Operatorul Portuar.
 
jooble.org