Campanie de verificare a taxei de linişte(596)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor care deţin unităţi de alimentaţie publică în municipiul Constanţa că, începând cu data de 09.03.2015, inspectorii instituţiei vor verifica pe teren modul de declarare şi achitare a taxei pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa.

Menţionăm că taxa este în cuantum de:
-11 lei, pentru unităţile din activitatea de alimentaţie publică cu suprafaţa utilă mai mică sau egală de 100 mp;
-1.411 lei, pentru unităţile din activitatea de alimentaţie publică cu suprafaţa utilă mai mare de 100 mp.

Constituie contravenţii depunerea peste termen a declaraţiilor, nedepunerea declaraţiilor, depunerea declaraţiilor cu informaţii eronate, nedeclararea în termen de 30 de zile a modificărilor intervenite care conduc la recalcularea taxei şi se sancţionează cu amendă de la 279 lei la 696 lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, şi cu amendă de la 1.116 lei la 2.500 lei, în cazul persoanelor juridice.

Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
jooble.org