S-a înființat Senatul Studențesc al Universității „Ovidius”(503)


În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 24 februarie a.c., s-a aprobat în unanimitate Regulamentul Senatului Studențesc, organism recent creat la nivelul Universității „Ovidius” din Constanța.

Senatul studențesc este un organism consultativ menit să optimizeze relația profesor – student din perspectivă educațională și socială. Senatul studențesc este totodată un organism consultativ privind problemele studențești din cadrul Universității și colaborează cu Departamentul pentru studenți în inițierea și realizarea unor activități specifice.
Senatul studențesc participă la întocmirea unui Ghid al studentului prin care urmărește să răspundă celor mai frecvente întrebări (prioritar pentru studenții din anul I) și monitorizează respectarea drepturilor studenților de către facultăți, realizează sondaje de opinie în rândul studenților și desfășoară acțiuni de integrare socio-profesională a studenților din UOC.

De asemenea, printre alte activități se numără și implicarea în implementarea programului anticorupție intitulat „Apel pentru un mediu academic curat”, lansat de conducerea Universității. Președintele Senatului studențesc este ales prin vot din rândul membrilor Senatului, cu un mandat de 1 an.
jooble.org