INCDM „Grigore Antipa“ la ceas aniversar - 45 de ani de cercetare a Mării Negre(789)


La data de 1 martie 2015 se împlinesc 45 de ani de la înființarea Institutului Român de Cercetări Marine (IRCM). Actualul Institut Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ (INCDM) din Constanța, continuator al IRCM, are o istorie bogată consacrată cercetărilor mediului Mării Negre.

Institutului Român de Cercetări Marine (IRCM) a fost înființat prin comasarea stațiunilor de cercetare existente, preluând și continuând tradiția acestora. Stațiunea Zoologică Marină de la Agigea, înființată prin Decretul regal nr. 810 din 1 martie 1926, a fost prima entitate de cercetări marine din România, aflată în administrarea Universității „Alexandru I. Cuza” din Iași. Stațiunea s-a făcut cunoscută în primii ani de activitate prin numeroasele lucrări publicate mai ales de prof. Ioan Borcea, întemeietorul ei, și de o serie de colaboratori sau elevi ai săi: Constantin Motaș, Eugen Macovschi, Mihai C. Băcescu, Sergiu Cărăușu, Adriana Antoniu-Murgoci, Eugen A. Pora, Radu Codreanu, Petru M. Șuster, Mihai Constantineanu și alții.

În anul 1932, ilustrul naturalist Grigore Antipa a înființat Institutul Bio-Oceanografic din Constanța, cu cele două rezervații și stațiuni de cercetare, cea de la Agigea (creată de Prof. Ioan Borcea) și cea de la Capul Kaliacra (Bulgaria). Institutul Bio-Oceanografic din Constanța a fost transformat în 1949 în Stațiunea de Cercetări Marine și Proiectări Piscicole.

În 1954, sub auspiciile Comisiei pentru Hidrologie, Hidrobiologie şi Ihtiologie a Academiei Române, Institutul de Biologie „Traian Săvulescu” şi Institutul de Cercetări Piscicole iniţiază prin sectorul de biologie marină din Constanţa cercetări complexe asupra vieţii şi condiţiilor de mediu din Marea Neagră. La scurt timp, Institutul de Cercetări Hidrotehnice a creat, în 1960, Staţiunea de Cercetări Oceanografice din Constanţa şi o staţiune de cercetare mai mică, la Sulina.

În perioada 1960 - 1970 s-a ajuns ca, pe o lungime de litoral de numai 25 km, să funcţioneze cinci unităţi de cercetare marină cu tutelare diferită, care desfăşurau într-o oarecare măsură activităţi în paralel, fiecare cu mijloace proprii relativ modeste. Ca urmare, a devenit necesară unificarea bazei materiale, informaţionale şi a personalului într-o instituţie cu un plan de cercetare marină unitar, în concordanţă cu necesităţile economiei naţionale şi cu tendinţele existente în acest domeniu de activitate pe plan mondial. La 1 martie 1970, a fost fondat astfel Institutul Român de Cercetări Marine (IRCM), ca rezultat al fuzionării celor cinci instituţii menţionate anterior, cu scopul îndeplinirii dezideratelor precizate, în spiritul continuării tradiţiei anterioare în cercetarea marină iniţiată de predecesorii Ioan Borcea şi Grigore Antipa.

În primii 10 ani de existenţă, IRCM, ca instituţie de cercetare pluri- şi interdisciplinară, a funcționat în structura Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie. După 1980, institutul a fost subordonat temporar Ministerului Învăţământului (1981), apoi Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (1982) şi ulterior Centralei Peştelui şi Industrializării Peştelui (CPIP) (1982 - 1989). După Revoluţia din decembrie 1989, IRCM a fost afiliat Ministerului Mediului (1990), respectiv Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (MAPPM).

În anul 1999, sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, a fost înfiinţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”, prin reorganizarea Institutului Român de Cercetări Marine. În scopul recunoaşterii tradiţiei centenare şi a continuităţii oceanologiei naţionale, institutul este denumit după profesorul Grigore Antipa (1867 - 1944), fondatorul şcolii româneşti de ecologie marină.

În anul 2009, a fost înfiinţat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului (INCDPM) Bucureşti, prin comasarea a trei institute: ICIM Bucureşti, INCDM „Grigore Antipa” Constanța și INCD „Delta Dunării” Tulcea. Din anul 2010, INCDM „Grigore Antipa” Constanţa are statutul de subunitate cu personalitate juridică. În anul 2013, INCDM „Grigore Antipa” Constanţa a trecut sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.
Institutul şi-a început activitatea de cercetare cu următoarele laboratoare: hidrologie şi poluare marină; ecologie marină; ihtiologie; tehnica pescuitului; geologie marină; tehnologie marină. În prezent, domeniile principale de activitate vizează aspecte precum sedimentologie şi morfodinamică litorală, hidrologie şi fizică marină, biologie şi microbiologie marină, chimie şi biochimie marină, ecologie şi radiobiologie marină, ecologie aplicativă şi acvacultură, poluare marină, gestionarea resurselor pescăreşti, inginerie şi tehnologie marină, sau protecţia şi ameliorarea ecologică a lacurilor litorale.

Principalele responsabilități naționale și internaționale ale INCDM „Grigore Antipa” Constanţa sunt următoarele:
- În domeniul oceanografiei operaționale: găzduiește și operează Centrul Național de Date Oceanografice și de Mediu (CNDOM); asigură președinția și Secretariatul Comitetului Național Român de Oceanografie - Comisia Națională a României pentru UNESCO, din 2004; găzduiește Centrul de Competență pentru Tehnologii Spațiale din Constanța (COSMOMAR), din 2014;
- În domeniul protecției mediului: operatorul Sistemului Național de Monitoring Integrat al mediului marin (operator național); responsabil științific pentru implementarea Directivei-Cadru Strategia pentru Mediul Marin (DCSM); asigură punctele-focale pentru Biodiversitate, Poluare, Poluare din surse de pe uscat, Managementul Integrat al Zonei Costiere (ICZM), Pescărie și alte resurse marine vii ale Comisiei Mării Negre; asigură punctele focale pentru Acordul pentru Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi zona adiacentă Atlanticului (ACCOBAMS) și Convenția pentru Speciile Migratoare; asigură Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Național al Zonei Costiere; asigură custodia Rezervației Marine Vama Veche – 2 Mai (ROSCI0269, Convenție custodie nr. 306/13.12.2011); elaborează anual Raportul privind starea mediului marin și costier; coordonează activitățile și asigură sediul Secretariatului Internațional pentru Europa de Sud-Est al Asociației Balcanice de Mediu (Balkan Environmental Association-B.EN.A.), cât și al Centrului de formare-pregătire profesională în domeniul protecției mediului (B.EN.A. – INCDM);
- În domeniul gestionării resurselor marine vii: găzduiește Centrul de Activitate Regional pentru probleme de mediu din domeniul pescăriilor și managementul altor resurse marine vii (RAC FOMLR) al Comisiei Mării Negre; responsabil științific național pentru colectarea de date și evaluarea stocurilor în cadrul Programului Național de Colectare Date Pescărești; responsabil științific național al Comisiei Generale pentru Pescărie de la Marea Mediterană (GFCM) și coordonator la Grupului de lucru pentru Marea Neagră.
INCDM „Grigore Antipa” Constanţa participă activ în diferite programe de cercetare-dezvoltare cu finanțare națională și internațională, fiind implicat în numeroase propuneri pentru noul program european de finanțare a cercetării științifice Orizont 2020.

De la înființare și până în prezent, conducerea IRCM/INCDM a fost asigurată de:
- directori generali/directori:
o dr. ing. Virgil Iordănescu (1970 - 1975)
o dr. ing. Gheorghe Şerpoianu (1975 - 1976)
o ing. Constantin Tomescu (1976 - 1982)
o ing. Marcel Stanciu (1983 - 1990)
o dr. ing Simion Nicolaev (1990 - prezent)
- directori științifici:
o dr. Hilarius V. Skolka (1970 - 1973)
o ing. Gheorghe Şerpoianu (1975 - 1976)
o dr. ing. Virgil Iordănescu (1977 - 1989)
o dr. Alexandru S. Bologa (1990 - 2011)
o dr. ing. Tania Zaharia (2011 - prezent)
jooble.org