Primăria Constanța începe deratizarea în municipiu și în Mamaia(410)


Primăria municipiului Constanţa vă aduce la cunoştinţă că în data de 02.03.2015 vor începe acţiunile de deratizare, dezinsecţie şi tratamente fitosanitare pe domeniul public din municipiul Constanţa, respectiv staţiunea Mamaia şi se vor desfăşura, eşalonat, în întregul sezon estival 2015.

Locurile în care se vor amplasa momeli toxice în vederea deratizării, vor fi marcate şi inscripţionate corespunzător. Se interzice ridicarea momelilor de la locurile unde au fost amplasate, pentru preîntimpinarea eventualelor accidente.

Apicultorii şi sericicultorii de pe raza municipiului Constanţa precum şi circumscripţiile sanitar-veterinare, trebuie să ia toate măsurile de protecţie necesare (pentru familiile de albine şi viermi de mătase) în scopul evitării contactului cu substanţele insecticide distribuite în toate zonele verzi ale domeniului public. Zilele şi locaţiile unde se vor efectua tratamente avio-chimice vor fi anunţate în timp util, prin mijloacele mass - media locale.

De asemenea, primăria atenționează persoanele juridice şi fizice din municipiu că au obligaţia să efectueze activităţile de dezinsecţie şi deratizare ale imobilelor, incintelor şi gospodăriilor pe care le deţin, folosind numai substanţele aprobate de Ministerul Sanătăţii şi prestatorii autorizaţi, concomitent cu acţiunile Primăriei precum şi ori de câte ori este necesar - conform H.C.L.M. Constanţa nr. 184/2013 art. 3 - alin. 3, art. 4, art. 5 - alin. 1 şi art. 6. 
jooble.org