Noi reguli pentru piața produselor cosmetice(626)


Guvernul a aprobat o Hotărâre care corelează cadrul legislativ național și cel comunitar (Regulamentul CE 1223/2009 al Parlamentului European și Consiliului din 30 noiembrie privind produsele cosmetice) în domeniul produselor cosmetice, în scopul introducerii unor norme mai stricte care să asigure diminuarea riscurilor cu impact asupra sănătății umane.


Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate competentă în domeniul produselor cosmetice, va avea, între altele, următoarele atribuții:
* Reglementarea și administrarea bazelor de date în domeniul produselor cosmetice
* Asigură supravegherea, inspecția și controlul pe piață al produselor cosmetice
* Asigură informarea populației
* Organizează și coordonează înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populației, cauzate de produse cosmetice
* Transmite informații și raportări Comisiei Europene

Astfel, Ministerul Sănătății va avea acces la dosarul cu informații despre produsele cosmetice, va putea dispune eșantionarea și analiza produselor cosmetice existente pe piață și va putea primi informații despre substanțele utilizate la fabricarea produsului respectiv.

În cazul nerespectării normelor legale de către producători, distribuitori sau comercianți, Ministerul Sănătății, prin inspectorii sanitari de stat, va avea atribuții să constate și să impună acțiuni coercitive pentru a asigura conformitatea produsului cosmetic, retragerea produsului de pe piață sau chiar interzicerea și restricționarea unui produs cosmetic. Astfel, dacă un produs cosmetic nu îndeplinește cerințele de conformitate prevăzute de noile reglementări privind cosmeticele (nerespectarea bunelor practici de fabricație, cerințele în materie de notificare, restricțiile privind substanțele utilizate etc.), Ministerul Sănătății va solicita persoanei responsabile pentru România a producătorului/ importatorului/distribuitorului să ia măsurile adecvate pentru a asigura conformitatea produsului.
jooble.org