Modificări privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi taxa pentru spaţii verzi

Modificări privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi taxa pentru spaţii verzi(759)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii că, în urma aprobării Hotărârii nr. 82/2013 privind modificarea şi completarea HCL nr. 330/ 2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, au survenit modificări privind taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice şi taxa pentru spaţii verzi.


Taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice s-a modificat prin schimbarea modului de calcul şi prin completarea categoriei de contribuabili. În Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă taxa este în cuantum de 0,3 lei/mp sau fracţie de mp din suprafaţa utilă deţinută şi este datorată de către toţi operatorii economici, indiferent de activitatea desfăşurată, inclusiv cei care deţin de unităţi de cazare. Declaraţia de impunere se depune până la data de 01.07.2013, dată la care devine scadentă şi obligaţia de plată. În Municipiul Constanţa a fost adăugată categoria de contribuabili care deţin spaţii de cazare şi anume hoteluri, moteluri, hanuri turistice etc. Declaraţia de impunere, la care se vor anexa documente justificative, se depune până la data de 01.07.2013, iar obligaţia de plată devine scadentă la data de 30.09.2013.

Taxa pentru irigaţii spaţii verzi s-a modificat prin redenumirea sa în “taxa pentru spaţii verzi”, precum şi prin completarea categoriei de contribuabili. Taxa se încasează de la toţi contribuabilii care desfăşoară activităţi economice, inclusiv cei care deţin spaţii de locuit în Staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă. Atât în cazul spaţiilor de locuit, cât şi în cazul spaţiilor destinate activităţilor economice, declaraţia de impunere se va depune la dobândirea spaţiului, respectiv până la data de 01.07.2013, dată la care devine scadentă şi obligaţia de plată.
jooble.org