ANR: finalizarea proiectului "Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RORIS"(673)


Autoritatea Navală Română (ANR) a finalizat proiectul, cu finanțare europeană, "Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape interioare - RORIS", derulat pe parcursul a 28 de luni.

Finanțarea din partea Uniunii Europene s-a efectuat prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007 - 2013.
Proiectul, implementat prin intermediul a cinci contracte de furnizare și prestări servicii, a avut ca obiective principale creșterea eficienței și siguranței transportului pe ape interioare, asigurarea protecției mediului și creșterea eficienței transferului electronic de date, în timp real, între nave și țărm.
RORIS este un concept modern, care înglobează servicii de informare armonizate, suport pentru managementul traficului şi al transportului pe ape interioare, inclusiv interfaţarea cu alte sisteme similare destinate supravegherii traficului pe Dunăre şi managementului datelor aferente. Sistemul colectează, procesează, evaluează şi distribuie informaţii în timp real privind calea navigabilă, traficul şi procesul de transport.
Scopul proiectului RORIS a fost acela de a realiza un sistem RIS pentru toată lungimea Dunării, care să fie perfect compatibil cu Directiva Europeană 2005/44/EC (Directiva RIS). De asemenea, s-a realizat interconectarea cu sistemele similare din Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria sau Serbia.


Proiectul a costat 52.027.753 lei


Proiectul "Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare RORIS" a fost finanțat prin contribuţia Comisiei Europene, în cadrul Axei Prioritare 3 ‐ Modernizarea sectorului de transport în scopul protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor, prin Fondul de Dezvoltare Regională, în proporţie de 71,12% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 29.875.835 lei şi prin contribuţia Bugetului de Stat, în proporţie de 28,88%, respectiv 12.131.807 lei.
Contractul de finanţare al Proiectului a fost semnat în data de 29.10.2009. Valoarea totală a Proiectului este de 52.027.753 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 42.007.642 lei.
jooble.org