Reducere de 10% pentru autorizaţiile de tramă(759)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii că pot beneficia de o reducere de 10% dacă achită, până la data de 02 februarie 2015, taxa pentru folosirea tramei stradale aferentă anului 2015.

Autorizaţia de circulaţie se eliberează de la agenţiile fiscale ale SPIT pe bază de cerere, la care se anexează următoarele documente:
- persoane juridice: „Cererea pentru acordarea autorizaţiei de circulaţie” ştampilată cu ştampila societăţii, certificatul de înmatriculare a societăţii, împuternicirea, cartea de identitate a împuternicitului, cartea de identitate a autovehiculului/talon;
 - persoanele fizice: „Cererea pentru acordarea autorizaţiei de circulaţie”, cartea de identitate a solicitantului, cartea de identitate a autovehiculului.

Cererea sus-menţionată se găseşte şi pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „Persoane juridice”-“Documente declarare”-„Taxa tramă stradală”.
jooble.org