O treime din constănțeni au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale(484)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa anunţă contribuabilii persoane fizice următoarele:

Până pe data de 15 ianuarie 2015 constănţenii vor primi aproximativ 150.000 de înştiinţări de plată cu privire la impozitele şi taxele locale aferente anului 2015.

De asemenea, până pe data de 20 ianuarie 2015, aproximativ 25.000 de înştiinţări de plată vor primi cei care au restanţe la plata taxei de habitat din următoarele motive:
- recalcularea în mod automat a taxei cu încadrarea în cuantumul aferent venitului net mediu pe membru de familie pentru persoanele care au depus dosare pentru subvenţia la căldură;
- neachitarea taxei de habitat până la data de 05 ianuarie 2015.

Menţionăm că pentru neachitarea taxei de habitat până la data sus-menţionată se percep majorări de întârziere în valoare de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, ca şi în cazul celorlalte impozite şi taxe locale

Precizăm că din totalul de aproximativ 175.000 de înşiinţări de plată emise pentru persoanele fizice, 69% au fost tipărite pe hârtie de culoare albă pentru cei care au de achitat doar obligaţiile pentru anul 2015 şi 31% pe hârtie de culoare roz pentru cei care au de achitat şi obligaţiile restante aflate în procedură de executare silită precum şi accesoriile acestora.

Sumele datorate pot fi achitate la ghişeele agenţiilor fiscale, la orice oficiu poştal, agenţie Garanti Bank sau staţie OMV prin Westaco Express din municipiu, prin intermediul cardului bancar, pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, prin intermediul telefonului mobil (folosind aplicaţia Etax Mobile SPIT Constanţa, dezvoltată atât pentru telefoanele mobile cu sistem de operare Android, cât şi pentru cele cu sistem de operare iOS), prin Internet Banking, prin ordin de plată sau prin mandat poştal.
 
jooble.org