Chiriaşii RAEDPP datorează taxa pe clădiri şi teren(679)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aduce la cunoştinţa persoanele fizice sau juridice, care utilizează imobile aflate în proprietatea statului sau a unităţii administrativ teritoriale în baza unui contract de închiriere, concesiune, administrare sau dare în folosinţă, respectiv chiriaşii RAEDPP, că datorează taxa pentru clădirea utilizată şi terenul aferent acesteia.

Prin urmare, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului sau a oricărei modificări intervenite, contribuabilii care fac parte din categoria sus-menţionată au obligaţia să depună la ghişeele unice ale instituţiei declaraţia pentru stabilirea taxei pe clădiri şi terenul aferent, însoţită de documentele justificative.

Declaraţiile de impunere vor fi depuse şi de către contribuabilii care beneficiază de reducere sau scutire şi pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „Persoane fizice/juridice” – “Documente declarare”.

 
jooble.org