Proiectul „Performanţa sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală PERFORM”, la Universitatea „Ovidius”(819)


Universitatea „Ovidius” din Constanța este partener în cadrul proiectului „Performanţa sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală PERFORM”, desfăşurat în perioada aprilie 2014 - octombrie 2015 şi implementat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în calitate de beneficiar. Alți parteneri: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea din Piteşti şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Printre scopurile proiectului se numără elaborarea şi implementarea de tehnologii, activităţi şi acţiuni inovatoare în cadrul programelor doctorale şi post-doctorale; sprijinirea financiară a tuturor doctoranzilor din grupul ţintă pe durata proiectului prin burse lunare; participarea la stagii de cercetare în instituţii naţionale şi din Uniunea Europeană, precum şi diversificarea formelor de pregătire pentru doctoranzi, prin module multidisciplinare susţinute de experţi pe termen scurt, prin traininguri şi seminarii.

Proiectul mai are în vedere crearea şi dezvoltarea de reţele şi parteneriate, acţiuni de cooperare cu structuri de cercetare şi instituţii din mediul economico- social, organizarea de schimburi de experienţă şi bune practici pentru o bună orientare pe piaţa muncii a membrilor grupului ţintă, participarea acestora şi a membrilor echipei de implementare la prezentări ale strategiilor şi proiectelor de dezvoltare regională în care sunt necesare competenţele doctoranzilor.

Echipa de implementare a proiectului, din partea Universităţii „Ovidius” din Constanţa, este formată din prof.univ.dr. Diane Paula Vancea, prof. univ.dr. Florin Anghel, conf.univ.dr. Cristina Duhnea şi lct. univ. dr. Mihaela Ivănescu. Grupul ţintă al proiectului este format din 17 doctoranzi ai Universităţii „Ovidius” din Constanţa, din domeniile de doctorat ştiinţe umaniste, teologie, matematică. Pentru aceştia au fost organizate, periodic, workshop-uri de prezentare a rezultatelor ştiinţifice în diferite stadii ale proiectului, module de formare privind egalitatea de gen, egalitatea de şanse, nediscriminarea, respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă.

În acest sens, echipa de implementare a organizat, în perioada 1-2 septembrie 2014, în Campusul Universităţii „Ovidius”, o conferinţă la care au fost prezentate rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale tuturor membrilor grupului ţintă. Activitatea s-a bucurat de prezenţa echipei de conducere a proiectului, cadre didactice la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Comunicările participanţilor au fost publicate într-un număr special al „Analelor Universităţii Ovidius din Constanţa”, în toamna acestui an. Echipa de implementare a proiectului a acordat, pentru o parte a membrilor grupului ţinţă, premii pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestei manifestări ştiinţifice. La sfârşitul lunii septembrie 2014, toţi cei 11 doctoranzi, aflaţi în ultima fază a redactării tezei în momentul în care au fost cooptaţi în grupul ţintă, au finalizat şi susţinut public lucrarea de doctorat, fapt apreciat la reuniunea oficială a echipelor de implementare a proiectului, desfăşurată la Galaţi, în septembrie. 

În momentul de faţă, grupul ţintă numără 6 doctoranzi, aflaţi în stagiul de cercetare, din domenii umaniste. Prioritatea echipei de implementare, în această fază a proiectului, este aceea de a monitoriza activitatea ştiinţifică a membrilor grupului ţintă, de a manageria traseul activităţilor legate de elaborarea lucrărilor de doctorat şi de asigura o calitate cât mai ridicată rezultatelor ştiinţifice ale acestora.

De asemenea, prin implementarea de parteneriate de colaborare, pe domeniile specifice ale proiectului, încheiate între Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi alte instituţii academice, de învăţământ superior sau din domeniile administraţiei publice, culturii şi media, grupul ţintă are posibilitatea de a realiza activităţi multidisciplinare de cercetare, fapt care va ajuta la reuşita profesională a acestora.

Schimbul de bune practici realizat de echipa de implementare cu alte instituţii partenere va ajuta la reuşita proiectului şi, ceea ce este mai important, la valorificarea şi valorizarea activităţii doctoranzilor în mediul ştiinţific şi pe piaţa forţei de muncă.

Vineri, 5 decembrie, sub cupola Conferinței Internaționale „Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale, ediția a III-a („Global Economy under crisis”), organizată de Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, a fost organizat un Workshop internațional la care a participat grupul țintă al Proiectului „Performanţa sustenabilă în cercetarea doctorală şi post doctorală PERFORM”. Acest workshop a avut drept scop schimbul de idei și rezultate în cercetare între doctoranzii din grupul țintă și participanții la Conferință, alături de cadre didactice din cadrul Facultății de Științe Economice. Evenimentul a contribuit la deschiderea unor noi parteneriate în cercetare și la întărirea capacității de publicare pentru doctoranzi.
jooble.org