Informațiile fiscale se pot obține on-line(541)


Pentru a evita deplasarea la ghişeele agenţiilor fiscale, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa recomandă contribuabililor care vor să se informeze asupra situaţiilor fiscale, să utilizeze serviciile electronice, pe care instituţia le-a implementat în acest sens.

Astfel, orice persoană fizică sau juridică care doreşte lămurirea unei situaţii fiscale poate formula şi transmite o solicitare la următoarele adrese de e-mail:

Secretariat – str. Sulmona nr. 22, e-mail: office@spit-ct.ro,
Agenţia Fiscală nr. 1/4 - str. Badea Cârţan nr.3, e-mail: ag1@spit-ct.ro, ag4@spit-ct.ro,
Agenţia Fiscală nr. 2 - str. Nicolae Grindeau nr. 66, e-mail: ag2@spit-ct.ro,
Agenţia Fiscală nr. 3 - str. Atelierelor nr. 6, e-mail: ag3@spit-ct.ro,
Agenţiei fiscale nr. 5 – str. Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 166C, e-mail: ag5@spit-ct.ro,
Agenţiei fiscale nr. 6 - str. Sulmona nr. 22, e-mail: ag6@spit-ct.ro.

Răspunsurile vor fi elaborate şi transmise către adresa de e-mail a contribuabilului în cel mai scurt timp posibil.

De asemenea, pe adresele de e-mail sus-menţionate pot fi transmise şi documentele justificative declarării unui bun, împreună cu declaraţia de impunere sau de scoatere din evidenţă.

Formularele tipizate pentru declararea/scoaterea din evidenţele şi documentele justificative care trebuie anexate se găsesc pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, persoane fizice/persoane juridice – “Documente declarare”.
jooble.org