Nu sunt bani pentru a îmbunătăţi navigaţia pe Dunăre(669)


La Vukovar, în Croaţia, a avut loc cea de-a şasea reuniune a grupurilor de lucru pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (EUSDR), eveniment la care CN „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa a participat prin Vladan Misic, reprezentantul companiei în Serbia. Grupul de lucru a subliniat necesitatea ca ţările riverane să impună ca prioritate întreţinerea şenalului navigabil al Dunării pentru o mai bună navigabilitate. Conform calculelor specialiştilor din cadrul reuniunii, ar fi nevoie de investiţii suplimentare de 85 milioane euro pentru a atinge nivelul recomandat pentru navigaţia pe Dunăre în condiţii de siguranţă, iar costurile anuale suplimentare ar fi de 8 milioane euro. Comparativ cu necesităţile de finanţare ale altor proiecte de infrastructură de transport, aceasta este considerată o sumă destul de modestă, iar Comisia Europeană şi-a exprimat disponibilitatea de a oferi sprijin prin co-finanțare din partea UE. Starea precară actuală a şenalului navigabil al Dunării este o problemă presantă pentru sectorul căilor navigabile interioare și a industriei transporturilor din centrul şi sud-estul Europei. Această situaţie amenință navigația în condiții de siguranță și de rentabilitate a Dunării, cu consecințe dezastruoase pentru companiile care activează în acest sector.

Noul Master Plan privind reabilitarea şi întreţinerea şenalului pe Dunăre şi afluenţii săi navigabili identifică locații critice de întreținere care limitează în prezent navigabilitatea Dunării și analizează problemele şi nevoile financiare necesare pentru a le rezolva.
Sunt necesare investiții pentru echipamente de dragare, marcarea șenalului navigabil și realizarea unor hărţi ale albiei fluviului. Investițiile vor fi efectuate în deplină conformitate cu legislația europeană de mediu, asigurându-se astfel respectul pentru biodiversitate.
Dunărea, deşi o coloană vertebrală de dezvoltare economică şi de transport care respectă mediul, nu şi-a valorificat potenţialul. Pentru a atinge acest deziderat este necesar ca toţi factorii de decizie să îşi concentreze eforturile.
 
jooble.org