Veniturile CERONAV, în creștere cu 24%(687)


Veniturile realizate de CERONAV în anul 2014, până la data de 30.09.2014, sunt în sumă de 26.661 mii lei, evidențiindu-se o creștere de 24% față de 21.430 mii lei cat a fost planificat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul curent.
C

omparativ cu aceeași perioadă a anilor anteriori, rezultă urmatoarea creștere:
- 26% față de 21.219 mii lei realizat în anul 2012
- 17% față de 22.693 mii lei realizat în anul 2013

În ceea ce privește numărul de cursanți înregistrați pentru primele trei trimestre ale anului 2014, rezultă o creștere de aproximativ 18% față de aceeași perioadă a anilor anteriori, situația prezentându-se astfel:
01.01.2012 - 30.09.2012 – 36.636 cursanți
01.01.2013 - 30.09.2013 - 36.734 cursanți
01.01.2014 - 30.09.2014 - 43.315 cursanți
 
jooble.org