Subvenție de 1.300 de lei pentru un angajat(839)


Luni, 20 octombrie, de la ora 11.00, în Aula Magna (sediul Universităţii din Bdul Mamaia nr. 124), se va semna protocolul de colaborare între Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism şi Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în cadrul Schemei de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenţionate”. La semnarea protocolului va fi prezent dl. Florin Nicolae Jianu - Ministru Delegat pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism. Cu acest prilej, va avea loc şi o conferinţă de presă dedicată proiectului.

Obiectivul Schemei de ajutor de minimis „Locuri de muncă subvenţionate” îl constituie dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă, în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor. Astfel, întreprinderile mici şi mijlocii şi microintreprinderile vor primi subvenţii dacă vor angaja tineri absolvenţi din promoţia 2014, pe o perioadă de minimum 6 luni şi de maximum 12 luni. Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 lei /luna pentru studii medii şi 2328 lei /luna pentru studii superioare. Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare. Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

  
jooble.org