De ce vin matematicieni din Europa și SUA la Constanța(822)


Conferinţa internaţională Workshop on Mathematical Modelling of Environmental and Life Sciences Problems a fost iniţiată în anul 2002 de Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc – Caius Iacob” al Academiei Române (ISMMA), Bucureşti, având ca principală motivaţie un proiect comun de cercetare al ISMMA cu Forschungscentrum Juelich, Germania. Primele două ediţii ale Workshop-ului au fost organizate de către ISMMA în Bucureşti (2002 şi 2003), sub denumirea Workshop on Mathematical Modelling of Environmental Problems, având ca tematică direcţiile de cercetare din proiectul comun: dezvoltarea şi aplicarea unor modele matematice şi programe de calcul ştiinţific în probleme de mediu.

Începând cu anul 2004, în baza unui Protocol de Colaborare semnat între ISMMA şi Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, s-a convenit schimbarea denumirii workshop-ului în Workshop on Mathematical Modelling of Environmental and Life Sciences Problems şi organizarea următoarelor ediţii la Constanţa, în 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 şi 2012.
Tematica workshop-ului a rămas concentrată pe dezvoltarea şi aplicarea unor modele matematice şi programe de calcul ştiinţific, dar, pe lângă probleme de mediu, s-a extins la biologie, biomedicină, reconstrucţia de imagini în (geo)tomografia computerizată, algoritmi numerici performanţi în mecanica fluidelor, probabilităţi şi statistică.
Proceedings-urile workshop-urilor din 2002 până în 2008 au fost publicate sub auspiciile Editurii Academiei Române, Bucureşti, iar cele din 2010 şi 2012 la binecunoscuta editură de carte ştiinţifică Matrix Rom, Bucureşti.
Ediţia a 10-a a workshop-ului (jubiliară) se va desfăşura tot la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius” din Constanţa, în perioada 16-19 octombrie 2014. Vor participa cu lucrări peste 50 de specialişti din Spania, Israel, Germania, Norvegia, Republica Cehă, SUA, dintre care 9 „Invited speakers“ – specialişti de top la nivel mondial, în domeniul Matematică Aplicată; 20 din România, inclusiv Constanţa.
Proceedings-ul workshop-ului va fi publicat în revista Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa - Seria Matematică (cotată ISI cu factor de impact 2013 – 0.23).
Deschiderea workshop-ului are loc joi, 16 octombrie, ora 9.00, sala AB1 (sediul Bibliotecii Virtuale, din Bdul Mamaia nr. 124).

   
jooble.org