Austriecii ne dau lecții despre energia neconvențională(804)


În cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă – Universitatea „Ovidius” din Constanţa, se derulează proiectul „TRAIN – RES - Innovativevocational training concept for promoting renewable energy sources in rural areas in Europe. Proiectul a debutat pe data de 1 decembrie 2012, pentru o perioadă de doi ani, iar scopul este de a transfera materialele educaționale și instrumentele de evaluare pentru biomasă solidă, biocombustibil, energie solară, energie eoliană şi geotermală, de la parteneri din Austria în România, Turcia şi Spania, pentru a facilita dezvoltarea de competențe specifice pentru sectorul energiei regenerabile. Astfel, pe baza materialelor educaționale transferate de la partenerii din Austria au fost elaborate șase module de curs, al căror conținut urmează a fi evaluat de o Comisie coordonată de Partenerul P5 - „im-plan tatRaumplanungs-GmbH& Co KG” din Austria, prin domnul Siegfried Schönbauer, care are o vastă experienţă în domeniul energiilor regenerabile.

În perioada 7 - 8 octombrie 2014, Partenerul P0 - Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă (P0-OUC) și Partenerul P6 - Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Centrală (P6-GAL) organizează interviurile şi Seminarul de evaluare a modulelor de curs elaborate în cadrul proiectului. Lucrările Seminarului sunt conduse de domnul Siegfried Schönbauerde la compania „im-plan tatRaumplanungs-GmbH& Co KG” din Austria.
Procesul de evaluare constă din două etape:
- un interviu individual pe data de 7 octombrie 2014, în care evaluatorii primesc un chestionar care va facilita procedura de evaluare și care va fi folosit ca ghid în procesul de evaluare. Această activitate este coordonată de Partenerul P6 – GAL Dobrogea Centrală.
- o reuniune comună cu toți membrii comisiei de experți, care va avea loc pe data de 8 octombrie 2014, începând cu orele 9.00, în Sala de Consiliu a Universității „Ovidius” din Constanţa, din Bd. Mamaia nr. 124. Reuniunea are ca scop colectarea şi structurarea tuturor contribuțiilor pe care Comisia de evaluatori le consideră necesare pentru îmbunătățirea conținutului educațional. Această activitate este coordonată de PartenerulP0 - Universitatea „Ovidius” din Constanța, prin Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă.
  
jooble.org