ROMÂNIA - UCRAINA: Acordul biguvernamental semnat ieri, privind MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ, ar putea grăbi realizarea liniei de feribot de la Isaccea

ROMÂNIA - UCRAINA: Acordul biguvernamental semnat ieri, privind MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ, ar putea grăbi realizarea liniei de feribot de la Isaccea(1000)


În cadrul vizitei de lucru efectuate la KIEV, ieri, joi - 2 octombrie 2014, premierul Victor Ponta a semnat Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind MICUL TRAFIC DE FRONTIERĂ.
Pentru partea ucraineană, acordul a fost semnat de către premierul Arsenii Iaţeniuk.

Textul Acordului fusese semnat, “ad referendum”, de ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, şi omologul său ucrainean, Andrii Deşciţa, la 1 aprilie 2014, în marja reuniunii N.A.T.O. - Ucraina desfăşurate la Bruxelles.


Intrarea în vigoare a acestui acord va aduce beneficii palpabile pentru cetăţenii României şi Ucrainei, din zonele limitrofe frontierei commune (cum ar fi cei din judeţul Tulcea, dacă se va realize proiectul trecerii “Ro –Ferry”, de la Isaccea!), inclusiv pentru etnicii români din Ucraina şi cei ucraineni din România.
Aceştia vor putea traversa mai uşor frontiera comună, fără viză, în baza permisului de mic trafic.

Acordul reglementează condiţiile de desfăşurare a micului trafic de frontieră, respectiv a trecerii frecvente a frontierei de stat româno – ucrainene, de către rezidenţii din zona de frontieră a României sau a Ucrainei, care intenţionează să rămână în zona de frontieră a celuilalt stat, în special din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioadă care să nu depăşească trei (3) luni de şedere neîntreruptă.

Acordul se aplică locuitorilor unei zone de 30 km, situate de o parte şi de alta a frontierei comune, zonă care poate fi însă extinsă la maxim 50 de km de linia de frontieră, în cazul unităţilor administrative - teritoriale, care se întind dincolo de limita celor 30 de km.

Unităţile administrative – teritoriale, care fac parte din aria geografică de aplicare a Acordului, sunt enumerate în Anexa nr. 1 la Acord.

În baza unor estimări generale, se apreciază că aproximativ două (2) milioane de personae, din România și Ucraina, ar putea beneficia de aplicarea prevederilor Acordului.

De prevederile Acordului beneficiază toate persoanele care locuiesc în mod legal, de cel puţin trei (3) ani, în zona de frontieră a României sau Ucrainei.
Acestor persoane li se adaugă şi soţul / soţia, copiii minori sau majori, aflaţi în întreţinere (inclusiv adoptaţi), chiar dacă aceştia locuiesc de mai puţin de trei (3) ani în zona de frontieră.

 

 

Procedura de aplicare a Acordului

 

1. PERMISUL de mic trafic de frontieră

Este eliberat de autorităţile competente ale României sau Ucrainei (menţionate în anexa nr. 3 la Acord) în maxim 60 de zile de la primirea cererii însoţită de toate documentele necesare. Aceste persoane trebuie să dovedească că sunt în posesia unui paşaport valabil; locuiesc, în mod legal, de cel puţin 3 ani în zona de frontieră; au motive întemeiate pentru trecerea frecventă a frontierei româno - ucrainene, nu prezintă o ameninţare pentru ordinea publică, siguranţa naţională, sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale României, respectiv Ucraine sau ale oricărui stat membru U.E.; nu fac obiectul unei expulzări sau a unei interdicţii.

Pentru eliberarea permiselor de mic trafic nu se percep taxe.

Permisul este valabil pentru o perioadă de la 2 la 5 ani, fără a putea depăşi durata de valabilitate a paşaportului titularului.

 

2. Trecerea frontierei

Persoanele care beneficiază de prevederile Acordului se supun controlului de frontieră asemeni oricărei alte persoane, însă autorităţile de frontieră nu vor aplica ştampile de intrare sau ieşire pe permisele de mic trafic.

Alături de permisul de mic trafic, persoana care beneficiază de prevederile Acordului trebuie să fie în posesia unui paşaport valabil.

Autorităţile de frontieră ale României sau Ucrainei au dreptul să refuze intrarea sau să reducă termenul de şedere pe teritoriul statului lor a persoanelor care beneficiază de dispoziţiile acordului.

 

3. Obligaţiile beneficiarilor Acordului

Pe durata şederii pe teritoriul României a persoanelor din Ucraina care beneficiază de prevederile Acordului şi pe teritoriul Ucrainei a persoanelor din România care beneficiază de prevederile Acordului, acestea trebuie să respecte legislaţia României, respectiv a Ucrainei.

 


4. Punerea în aplicare a dispoziţiilor acordului

Pentru asigurarea punerii în aplicare în mod corespunzătoare a Acordului, acordul prevede că fiecare Parte Contractantă va deschide o nouă misiune consulară pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, pe bază de reciprocitate.

Locaţia precisă a acestor misiuni consulare va fi comunicată celeilalte Părţi Contractante, pe cale diplomatică.


FOTO: gazetabt.ro
 

Taguri: Isaccea, Feryboat, AcordulRomano-Ucrainean, ArseniIateniuk, MiculTraficDeFrontiera, AndriiDescita, VictorPonta, TitusCorlatean,jooble.org