Majorări pentru neachitareare impozitelor şi taxelor până la 30 septembrie(444)


Pentru a evita majorările de întârziere, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa recomandă constănţenilor să achite sumele datorate bugetului local până la termenul scadent, respectiv 30 septembrie.

După această dată, se vor percepe majorări de întârziere reprezentând 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Amintim că impozitele şi/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren, mijloace de transport, garaje, telefonie mobilă şi pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, pentru anul 2014 şi/sau anii anteriori, se pot achita:
- la ghişeele unice ale instituţiei;
- la oficiile poştale;
- la agenţiile Garanti Bank şi
- la staţiile OMV din Municipiul Constanţa sau,
- prin intermediul cardului bancar pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro;
- prin sistemul Internet Banking;
- prin ordin de plată;
- prin mandat poştal;
- prin intermediul telefonului mobil, descărcând aplicaţia Etax Mobile SPIT Constanţa, de pe magazinul online Google Play.  
jooble.org