CN ACN. SA: Finalizarea unui nou proiect cu finanţare europeană, privind monitorizarea calităţii apei din canalele navigabile

CN ACN. SA: Finalizarea unui nou proiect cu finanţare europeană, privind monitorizarea calităţii apei din canalele navigabile(982)


Astăzi, joi – 25 septembrie 2014, la Hotelul „IBIS”, din Constanţa, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA (CN ACN SA) a prezentat un nou proiect finalizat, finanţat cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial Transport: “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei”

 


SURSA DE FINANŢARE A PROIECTULUI

 


“Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei” este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Transport - Axa prioritară 3 -“Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi siguranţei pasagerilor” - Domeniul major de intervenţie 3.3 -“Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului”.

 


OBIECTIVUL GENERAL

 


Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului asupra mediului datorat exploatării navelor aflate în tranzit pe canalele navigabile interioare, în conformitate cu reglementările europene privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Acest obiectiv general al proiectului contribuie la îndeplinirea obiectivului specific al Programului Operaţional Sectorial Transport, respectiv sprijinirea dezvoltării transportului durabil prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane.

 


OBIECTIVUL SPECIFIC

 


Obiectivul specific al proiectului este modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă - Midia Năvodari.

Proiectul a constat efectiv în:

1. Achziţionarea, montarea şi echiparea completă a 12 staţii automate de măsurare amplasate în punctele cu risc ridicat de apariţie a poluării apei;

2. Dezvoltarea unei aplicaţii software pentru colectarea datelor furnizate de echipamentele de măsura şi realizarea unui sistem de alarma „on-line” în situaţia depăşirii limitelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

3. Achiziţia unui autolaborator şi dotarea acestuia cu aparatura şi tehnica necesară pentru intervenţii operative în orice punct de-a lungul canalelor navigabile, în situaţia unei poluări accidentale în vederea prelevării de probe şi efectuării de analize fizico-chimice;

4. Amenajarea la sediul central al companiei a 2 dispecerate, unul pentru colectarea măsurătorilor referitoare la parametrii apei şi unul destinat monitorizării sistemului de pază şi securitate;

5. Instruirea personalului din cadrul biroului de specialitate al companiei cu utilizarea şi operarea noului sistem implementat.

 


IMPACT

 


Impactul proiectului implementat este semnificativ pentru C.N. A.C.N. S.A., prin creşterea capacităţii instituţionale şi fizice de asigurare a monitorizării parametrilor fizico - chimici ai apelor canalelor navigabile, printr-un sistem modern, în conformitate cu reglementările actuale în domeniu.

Necesitatea modernizării sistemului de gospodărire calitativă a apei are un impact major, pentru populaţia din localităţile limitrofe canalelor navigabile, prin protejarea de efectele unei ape poluate, din zona habitatului lor.

Proiectul are o deosebită importanţă şi pentru beneficiarii de folosinţă ai schemei hidrotehnice a celor două canale navigabile, Canalul Dunăre – Marea Neagră (C.D.M.N.) şi Canalul Poarta Albă – Midia Năvodari (C.P.A.M.N.), pentru navigaţie, potabilizare, irigaţii, industrie, energie hidroelectrică şi nuclearelectrică.

Proiectul a fost implementat în 24 luni luni, iar valoarea totală a proiectului este de 20.896.928 lei.


FOTO: acn.ro
 

Taguri: ACN, CNACNSA, ACNSA, CanalulDunare-MareaNeagra, AdministrareaCanalelorNavigabile, FonduriNerambursabile, Dunare-MareaNeagra, Agigea, ACNAgigea,jooble.org