La colegiu cu... arcanul. Papari vrea studenți fără Bacalaureat(749)


Colegiul post-liceal al Universităţii „Andrei Şaguna” (UAŞ) din Constanţa a început înscrierile la cursurile de formare profesională pentru absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat. Pentru cei aflaţi în această din urmă situaţie, colegiul va asigura, gratuit şi cursuri de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Colegiul are mai multe specializări, în domeniile economic, sănătate, mass-media. Cursanţii vor obţine calificări profesionale precum: funcţionar bancar, asistent manager, agent fiscal, agent vamal, agent de turism, organizator de evenimente, asistent de gestiune, asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice, pedagog de recuperare, ergoterapeut, asistent regizor artistic şi cameraman-fotoreporter. Înscrierile se fac la secretariatul universităţii, până în 18 octombrie, actele necesare fiind cartea de identitate, certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie - în cazul schimbării numelui (sau copii certificate ca fiind conforme cu originalul de către un membru al comisiei de admitere), diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a liceului (după caz), foaia matricolă pentru clasele a IX-a - a XII-a (a IX-a - a XIII-a) şi o cerere de înscriere. Înfiinţarea colegiului Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa este în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, adoptată de guvern în iunie 2014.
jooble.org