UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" - CONSTANŢA: "Workshop"-ul "Prezentarea unor practici de succes, în cercetarea psihopedagogică", în cadrul unui proiect finanţat prin POSDRU(1189)


Universitatea „Ovidius” din Constanţa – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a organizat, în perioada 22 - 23 septembrie 2014, „workshop”-ul, cu participare internaţională, „PREZENTAREA UNOR PRACTICI DE SUCCES, ÎN CERCETAREA PSIHOPEDAGOGICĂ”.


Această activitate face parte din cadrul proiectului “Cercetarea realității educaționale – coordonată fundamentală a formării viitorilor profesori”, contract POS DRU / 156 / 1.2 / G / 139720.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE / ESF), prin Programul Operațional Sectorial   Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007 – 201 - Axa Prioritară 1 - “Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” - Domeniul Major de Intervenție 1.2 - “Calitate în învățământul superior”.

La acest „workshop” au fost invitate personalităţi, din ţară şi din străinătate, cu experienţă în domeniul cercetării educaţionale, care au prezentat exemple de bune practici, în cercetarea realităţii educaţionale.

De asemenea, specialiştii în domeniul ştiinţelor educaţiei, cooptaţi în echipa de implementare a proiectului şi au dezbătut aspecte legate de specificul metodelor şi instrumentelor utilizate în cercetările psihopedagogice.


Activităţile „workshop”-ului s-au concretizat în proiectarea structurii unui unui instrument inovativ de tip „SOFTWARE”, destinat cercetărilor, cantitative şi calitative, în domeniul educaţiei.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate managerului de proiect, conf. univ. dr. Daniela Căprioară (E-mail: edu_research@univ-ovidius.ro; tel. 0241-606.427).


FOTO: ziuaconstanta.ro
 

Taguri: UniversitateaOvidius, Constanta, UniversitateaOvidiusConstanta, CercetarePsihopedagogica, Psihopedagogie, FondulSocialEuropean, FSE, ESF, POSDRU,jooble.org