Ce înseamnă EDINNA și ce aduce bun pentru navigatorii români(944)


Eforturile concentrate ale statelor membre ale Uniunii Europene ce urmăresc transferul accentului de pe transportul rutier şi feroviar pe transportul pe căi navigabile interioare, cuprind un set întreg de măsuri vizând în primul rând asigurarea unei infrastructuri sustenabile şi promovarea acestui mod de transport nu numai ecologic, dar şi cu mult mai avantajos din punct de vedere economic faţă de alternativele curent.

O componentă principală a strategiilor europene de dezvoltare a sectorului de navigaţie pe ape interioare o reprezintă și armonizarea educaţiei, instruirii şi certificării personalului din acest domeniu în vederea asigurării unui personal de înaltă calificare şi a mobilităţii forţei de muncă în întreg spaţiul european.


CERONAV s-a implicat în demersurile de armonizare a pregătirii personalului navigant fluvial la nivel european încă din anul 2009, odată cu înființarea Asociației EDINNA – Education in Inland Navigation (www.edinna.eu), ca parte a proiectului cu finanțare europeană PLATINA – Platform for the implementation of NAIADES (http://www.naiades.info/), CERONAV fiind partener în acest proiect. CERONAV este membru fondator al EDINNA și a deținut de la înființare și până în prezent o funcție de ofițer în cadrul comitetului de conducere, în persoana dnei Doina Munteanu, Director subunitate CERONAV Galați. O a doua funcție, de vicepreședinte, a fost obținută de dl. Director General – Dr.Ing. Ovidiu Sorin Cupșa în urma alegerilor organizate în cadrul Adunării Generale din 12 februarie 2014, de la Bruxelles, eveniment care a consolidat poziţia şi influenţa CERONAV atât în cadrul EDINNA cât şi în rândul furnizorilor europeni de pregătire a personalului navigant pe apele interioare.

Scopul declarat al EDINNA este acela de a implementa un sistem armonizat de pregătire a personalului din transportul pe ape interioare la nivel european. Astfel, membrii EDINNA – reprezentanți ai 27 de instituții de pregătire în domeniul navigației pe ape interioare din România, Franţa, Slovacia, Belgia, Germania, Olanda, Italia, Austria, Polonia, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Croaţia şi Rusia – au elaborat STCIN – Standards of Training and Certification for Inland Navigation (nn. pe modelul STCW din domeniul maritim).

Ambiţiosul program al membrilor fondatori ai EDINNA îşi propunea soluţionarea unor probleme precum şi abordarea unor aspecte tematice ca de exemplu:
• Armonizarea educaţiei şi instruirii practice în sectorul navigaţiei pe ape interioare
• Stabilirea cerințelor tehnice minime pentru echipamentele şi simulatoarele de instruire
• Realizarea de programe de schimb de experienţă şi bune practici între membrii EDINNA și nu numai
• Implementarea unei singure limbi de comunicare pe ape interioare - Riverspeak

Structura de conducere a Asociaţiei este compusă dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un trezorier şi doi ofiţeri consultanţi – România ocupând trei poziţii în acest comitet director prin Dl Ovidiu Sorin Cupşa – vicepreşedinte, Dl Mihai Ghiba de la Autoritatea Navală Română şi Dna Doina Munteanu de la Ceronav – Unitatea Galaţi ca ofiţeri consultanţi.

Asociaţia EDINNA a apărut ca un răspuns firesc la nevoia crescândă de personal din sectorul de navigaţie pe ape interioare şi din conştientizarea faptului că acest deficit de personal calificat nu se poate contracara decât prin recrutarea de membri de echipaj din diverse ţări, având în vedere că transportul de marfă şi pasageri nu se opreşte la graniţele statale ci include adesea activităţi transfrontaliere.

Asociaţia EDINNA a răspuns acestui deziderat de armonizare a educaţiei, instruirii şi certificării personalului navigant fluvial în vederea creşterii mobilităţii forţei de muncă prin crearea de oportunităţi egale aspiranţilor la locuri de muncă în acest domeniu, pin diverse acţiuni şi proiecte printre care:
• Proiect RIVERSPEAK finanțat prin Programul Leonardo da Vinci, implementat de un parteneriat alcătuit din cinci membri EDINNA - instituţii de educaţie din Belgia, Franţa şi Polonia în perioada 2009 – 2011 şi având ca scop elaborarea unui prim draft de fraze standard pentru comunicaţiile dintre nave şi dintre nave şi ţărm precum şi un prim schimb de experţi între membrii proiectului;
• Participarea alături de reprezentanţi ai Comisiilor fluviale (Comisia Rinului, Comisia Dunării şi Comisia Sava) şi diverşi parteneri sociali la dialogul iniţiat de Grupul comun de lucru din cadrul proiectului PLATINA referitor la armonizarea standardelor de educaţie, training şi certificare în sectorul navigaţiei pe ape interioare – lucrări concretizate prin elaboararea unei propuneri sub denumirea „Standarde de instruire şi certificare pe ape interioare – (STCIN)”, care stă la baza demersurilor actuale ale Comisiei Europene vizând promulgarea unei directive vizând armonizarea educaţiei pe ape interioare;
• Proiectul „Simulators in inland navigation education and training” (Simulatoare utilizate pentru educaţie şi instruire pe ape interioare) derulat în perioada 2011 – 2013. CERONAV a avut o contribuţie activă la activităţile proiectului, respectiv: investigarea situaţiei actuale a conceptelor pedagogice care implică utilizarea simulatoarelor în sistemul de educaţie şi instruire pe ape interioare european şi stabilirea unui grup de experţi care să elaboreze un set de recomandări pentru utilizarea simulatoarelor în procesul de instruire pe ape interioare;
• Proiectul „Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training” (2013 – 2015), care analizează în profunzime modul în care se realizează în sectorul maritim implementarea standardelor de pregătire, certificare și efectuare a serviciului (STCW), prin intermediul utilizării didactice a simulatoarelor.
• Schimburi de experienţă între membrii asociaţiei – vizite de studiu efectuate de experţi şi/sau studenţi/cursanţi;
• Dezbatere publică iniţiată de Comisia Europeană, DG MOVE şi Comisia Rinului în perioada 26 martie – 21 iunie 2013 privind armonizarea educaţiei şi instruirii pe ape interioare. Membrii asociaţiei EDINNA, alături de membrii proiectului HINT, proiect coordonat de CERONAV, au contribuit activ la reuşita acestei dezbateri publice prin implicarea stakeholderilor, a organizaţiilor sindicale, patronale şi a administraţiilor proprii din fiecare ţară;
• Contribuţie la elaborarea Directivei Comisiei Europene privind armonizarea educaţiei, instruirii şi certificării prin participarea la şedinţele lunare ale Grupului Comun de lucru înfiinţat sub egida DG MOVE şi a Comisiei Rinului şi la elaborarea anexelor la această directivă care vor cuprinde tabelele de competenţe pe nivel operaţional şi managerial.
  

Taguri: ceronav, ovidiu, cupșa,jooble.org