CERONAV – gazda a două evenimente internaționale(567)


În zilele de 22 și 23 septembrie 2014, Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV va organiza la Constanța întâlnirea partenerilor din proiectul TTIET - Train the Trainer course material for Inland Navigation Education and Training șiședința Comitetului de Conducere al Asociației EDINNA.

Proiectul TTIET, în care CERONAV este implicat în calitate de partener alături de alte șase instituții din Olanda, Germania și Belgia, are o durată de doi ani și urmărește elaborarea de manuale privind utilizarea simulatoarelor în pregătirea și evaluarea personalului navigant fluvial. Proiectul este finanțat prin Programul Leonardo da Vinci – Transfer de Inovație, bugetul CERONAV fiind de 23.745 euro, 75% din acesta reprezentând finanțare de la Comisia Europeană. 

”Toți partenerii din proiectul TTIET, coordonat de Stichting STC-Group Rotterdam din Olanda, sunt membri ai asociației EDINNA, acesta fiind și motivul pentru care am considerat că este oportun să organizăm, odată cu această întâlnire, și pe cea a Comitetului Director al Asociației. Având în vedere rolul tot mai însemnat al CERONAV în cadrul EDINNA, prin deținerea celor două funcții, de vicepreședinte și ofițer comunicare, pe durata ședinței se vor discuta probleme legate de proiectele comune EDINNA – CERONAV șistrategia de promovare a implementării unor standarde comune de pregătire a personalului navigant fluvial la nivel european” a declarat Ovidiu Cupşa, director general CERONAV.

  
jooble.org