Elevii din Constanța se dezic de acțiunile Consiliului Naţional al Elevilor(1054)


Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa, organizaţia care reprezintă drepturile şi interesele comune ale elevilor din judeţul Constanţa, se raliează demersului iniţiat de 11 Consilii Judeţene ale Elevilor (Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Caraş Severin, Cluj, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Satu Mare, Timiş) de dezicere de acţiunile Consiliului Naţional al Elevilor, singura organizaţia reprezentativă a elevilor din România, din cauza lipsei reacţie cu privire la principalele probleme din învăţământ şi din cauza tendinţei de politizare a organizaţiei.

Prezentăm mai jos scrisoarea deschisă adresată societăţii civile, la care se alătură şi Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa:

 “Luând în considerare încercările repetate de a atrage atenția conducerii organizației privind măsurile eronate pe care CNE le-a asumat, încercări sortite eșecului, ne simțim obligați să informăm public poziția pe care organizațiile semnatare o adoptă.

Având în vedere că obiectivul primar al Consiliului Național al Elevilor este de a reprezenta elevii din România, beneficiari direcți ai sistemului educațional, considerăm imperios necesar să aducem la cunostință public poziția pe care organizațiile semnatare o adoptă privind deciziile Consiliului Național al Elevilor în activitățile de organizare internă, cât și în relația pe care o adoptă cu Ministerul Educației Naționale.

Semnatarii acestei poziții se consideră nesatisfăcuți de starea de fapt și de turnura negativă spre care se îndreaptă organizația și impută următoarele:

i) Consiliul Național al Elevilor nu a emis nicio poziție privind deciziile luate de către Ministerul Educației Naționale, prin dl. ministru dr. Remus Pricopie, fapt ce ne conduce la constatarea indiferenței conducerii Consiliului Național al Elevilor și inerent nerespectarea atribuțiilor de momentan singură organizație reprezentantă a elevilor din România, prin următoarele:

Lipsa de reacție a CNE în legătură cu Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, anume privind interzicerea dreptului elevului de a protesta.

Lipsa de reacție a CNE în legătură cu eliminarea dreptului de vot a elevului în Consiliul de Administrație, contrar strategiei CNE adoptate în cadrul Adunării Generale de la Galați, 2013.

Lipsa de reacție a CNE privind nerezolvarea problemei manualelor destinate claselor I și a II-a, măsură care va avea implicații grave asupra actului educativ pentru tinerii elevi.

Lipsa de reactie a CNE privind protocolul de colaborare între Biserica Ortodoxă Română și MEN, parteneriat realizat fără vreo consultare prealabilă cu CNE, for consultativ reglementat de lege.

Lipsa de reacție a CNE în legătură cu problema diplomelor de bacalaureat.

Conducerea CNE a decis să ignore statutul Adunării Generale de for decizional suprem și a înaintat ministrului un statut al elevilor care nu a fost supus aprobării acesteia.

Considerăm inoportună lipsa de poziție a CNE privind încadrarea Statutului Elevului în R.O.F.U.I.P., și nu ca act de sine stătător.

ii) Consiliul Național al Elevilor prin conducerea sa a ratat aderarea la OBESSU, for consultativ european al elevilor, până în momentul de față.

iii) Consiliul Național al Elevilor a permis influențe externe din mediul politic de la guvernare în interiorul structurii, influență relevată până și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Consiliului Național al Elevilor, forul decizional suprem și astfel a încălcat unul dintre principiile fundamentale pe care se bazează structura, anume caracterul independent, echidistant față de orice organizație cu caracter politic.

iv) Consiliul Național al Elevilor a încălcat acte normative, precum Legea 24/2000, a dispus înaintarea către ministru a unui proiect de revizuire neconstituțional a Regulamentului de Organizare și Funcționare a CNE, având în vedere încălcarea principiului subsidiarității, principiului simetriei juridice, care prevede printre altele că executivul nu poate constrânge legislativul să dispună de anumite măsuri, permiterea abuzului de putere, limitarea autonomiei Consiliilor Județene ale Elevilor.

v) Ministerul Educației Naționale, prin Ministrul Educației Naționale, a decis să ignore scrisoarea adresată de către Consiliul Județean al Elevilor Arad și Consiliul Județean al Elevilor Cluj și astfel s-a arătat dezinteresat de opiniile reprezentanților elevilor la nivelul a două județe din România.

Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliile Județene ale Elevilor subsemnate informează public că în măsura în care Consiliul Național al Elevilor nu dispune de o schimbare a deciziilor și o orientare a acestora în beneficiul elevului din România, iar domnul Ministru Remus Pricopie consideră legitimă aprobarea proiectului de revizuire a Regulamentului de Organizare și Funcționare înaintat de către Consiliul Național al Elevilor, subsemnatele:

a) se dezic de către orice decizie sau opinie formulată de către Consiliul Național al Elevilor;

b) au în vedere formarea unei Federații a elevilor care să reprezinte în mod real elevii din România, în speranța că eliminarea monopolului Consiliului Național al Elevilor, ca organizație unică de reprezentare a elevilor, se va solda atât cu o schimbare amplă în cadrul structurii, cât și o mai bună reprezentativitate pentru elevii din România.

Subsemnatele Consilii Județene ale Elevilor: Arad, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Caraş Severin, Cluj, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Satu Mare, Timiş sunt organizațiile reprezentative ale elevilor din județele anterior menționate și structuri consultative ale Inspectoratelor Școlare Județene din cele 11 județe.” 
jooble.org