Constanța: Protocol de colaborare confesională între musulmanii români și chinezi(808)


Muftiul Muurat Iusuf a ratificat astăzi, la Beijing, Protocolul de colaborare pentru activități religioase între Cultul Musulman din România și Asociația Islamică din Republica Populară Chineză.

Șeful Cultului Musulman din România a declarat telefonic pentru AGERPRES că ratificarea protocolului de colaborare a avut loc la mijlocul celei de-a doua vizite oficiale pe care o efectuează în China, în ultimii doi ani, la invitația omologilor de la Asociația Islamică împreună cu Administrația de Stat pentru Cultele Religioase.

'În conținutul documentului, ratificat la sediul central din Beijing al Asociației Islamice din China, de către președintele Xilalunding Chen Guangyuan, în prezența viceministrului Zhang Lebin, de la Administrația de Stat pentru Culte Religioase, se statuează că cele două părți își recunosc în mod bilateral și neechivoc rolul important pe care îl joacă în societate, prin promovarea calității și transparenței, a unui sistem de valori prin intermediul căruia se dorește atingerea unor niveluri superioare în domeniul culturii islamice și dezvoltării dialogurilor interculturale și religioase ecumenice între cele două popoare pentru păstrarea și protejarea valorilor tradiționale specifice fiecărui popor', a declarat dr Muurat Iusuf.

Conform protocolului de colaborare, se urmărește realizarea schimburilor de experiență între clericii români și chinezi, în baza bunelor relații de prietenie dintre cele două state, cea ce va duce la o înțelegere mai bună a valorilor spiritual-culturale existente în acestea. Astfel, se va asigura posibilitatea clericilor din Republica Populară Chineză să interacționeze cu enoriașii comunității musulmane din România pentru a dezbate probleme legate de modul de practică religioasă și combaterea atât a atitudinilor xenofobe cât și a manifestărilor religioase radicale, ce pot rezulta dintr-o interpretare greșită a învățăturilor islamice. ' Avem în vedere și crearea unei platforme virtuale pentru comunicarea dintre clericii musulmani din România și Republica Populară China dar și între enoriașii musulmani din ambele state pentru facilitarea schimburilor de idei și o mai bună cunoaștere reciprocă între membrii celor două comunități confesionale, schimbul de publicații cultural-religioase editate de către cele două organizații semnatare, identificarea unor surse de autofinanțare a unităților de cult și consultarea unor investitori români și chinezi dispuși să susțină propovăduirea religiei islamice și un aspect extrem de important — am convenit la recunoașterea reciprocă a certificatelor HALAL (atestate de origine curată a produselor din carne pentru consum, necompromisă de alte produse organice interzise de religia islamică) emise atât de către Muftiatul Cultului Musulman din România cât și de Asociația Islamică din China, acest lucru dinamizând exporturile și comerțul cu produse din carne'—a precizat Muftiul Iusuf.

Protocolul de colaborare semnat la Beijing, între organizațiile musulmane de cult din România și China mai prevede organizarea manifestărilor internaționale la nivel academic ce vor aborda în mod științific, cultural și sociologic problemele specifice cu care se confruntă musulmanii din întreaga lume pentru combaterea radicalismului, a fenomenelor extremiste, xenofobe și promovarea unei comunicări eficiente între comunitățile islamice din întreaga lume în vederea asigurării unei înțelegeri și conviețuiri pașnice, organizarea unor evenimente cultural — tradiționale în cadrul celor două state, prezentări de artă veche, pictură, caligrafie și artă culinară specifice fiecărei culturi, vizitarea lăcașelor de cult și a obiectivelor de Patrimoniu UNESCO din ambele state, promovarea zonelor turistice din ambele state unde conviețuiesc comunități confesionale și a unor proiecte economice pentru membrii celor două comunități, în beneficiul susținerii relațiilor economice și culturale dintre cele două state, ca o punte de legatură între cele două comunități musulmane.

Pentru realizarea prevederilor protocolului, reprezentanții Muftiatului Cultului Musulman din România și ai Asociației Islamice din Republica Populară China, vor avea întruniri regulate, în ambele state.  

Sursa: Agerpres
jooble.org