TULCEA. Poluarea Mării Negre, subiect de discuție pentru 95 de specialiști din 6 țări(437)


Ieri, 15 septembrie 2014, Sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Județean Tulcea a găzduit sesiunea de deschidere a Conferinței internaționale 'BSB Net-Eco'. La ediția de anul acesta 95 de specialiști, 30 dintre ei din afara României (Turcia, Grecia, Italia, Republica Moldova), se reunesc la Tulcea pentru a discuta despre realizările științifice actuale și provocările în cercetare, cu accent pe îmbunătățirea capacității autorităților locale și naționale de a răspunde într-o manieră cât mai eficientă problemelor legate de nivelul de poluare al Mării Negre. Agenda conferinței este extrem de diversificată, axându-se pe probleme de mediu, conservarea naturii și biodiversității, biomonitorizarea ecosistemelor acvatice și naturale, reconstrucția ecologică și impactul antropic în Bazinul Mării Negre toate acestea având ca scop combaterea fenomenelor de poluare.

Prezent la deschiderea lucrărilor Conferinței internaționale 'BSB Net-Eco', vicepreședintele Vasile Strat a evidențiat importanța Deltei Dunării pentru județul Tulcea, precum și necesitatea păstrării unui echilibru între dezvoltarea economică și conservarea zonei care face parte din patrimoniul UNESCO: ' În câțiva ani, un drum cu 4 benzi va lega Constanța și Tulcea de coridorul 9 european prin intermediul podului de la Brăila, vor fi modernizate 9 porturi turistice din Delta Dunării și va fi extinsă pista Aeroportului Internațional Delta Dunării. Creșterea standardelor de viață ale populației prin proiectele ITI, ce vor avea ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii, asigurarea accesului la servicii medicale de calitate și la educație, va ține cont de principiile dezvoltării durabile, de unicitatea Deltei Dunării și importanța conservării biodiversității sale'.
jooble.org