Ce țepe mai dau băncile comerciale(699)


Practicile bancare nelegale sau de “stoarcere de bani” de la consumatori nu se mai opresc şi capată caracteristici dintre cele mai diferite.

Iată două cazuri constatate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, la diferite bănci:

1-Comisionari duble şi incasări de dobânzi la comisioane
Într-un caz, cu ocazia a două restructurări de credite la acelaşi consumator, banca a încasat comisioane timp de 49 de luni (în perioada 30.06.2010-03.06.2014), pentru o restructurare, şi apoi, pentru a doua restructurare dupa cinci luni, a majorat creditul de rambursat cu valoarea comisionului, generând deci dubla comisionare şi dobânzi încasate la comisioane (!) pentru a doua restructurare..
Pe scurt, în primul act adiţional se prevede “comision unic în valoare de 0,05% calculat la soldul creditului existent la data actului adiţional, respectiv suma lunară de de 6,62 CHF”. Se retine faptul că în actul adiţional în cauză, nu se prevede nici valoarea totală a comisionului datorat şi nici perioada de timp (numărul de luni) cât banca va încasa lunar comisionul de 6,62 CHF, ca şi cum banca ar fi îndreptaţită să încaseze acest comision la nesfârşit.
În al doilea act adiţional încheiat după numai 5 luni, banca a schimbat atât procentul aplicat, percepând 1%, dar şi procedeul, incluzând comisionul în valoarea creditului de rambursat, majorând astfel valoarea acestuia cu valoarea comisionului. Consecința: a aplicat procentul de dobândă la valoarea creditului majorat, încasând astfel implicit dobânzi la comisioane. Ca urmare a cercetărilor, consumatorului i-au fost restituite sumele încasate eronat.

2-Banca, pe de o parte comite erori la încheierea contractului de credit, iar pe de altă parte nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, dar demarează executarea silită.


În acest caz s-a constatat că la acordarea creditului unei familii, banca a luat în garanţie un imobil (apartament din Constanţa) apartinând unui proprietar care în contractul de credit respectiv are calitatea de garant al creditului.
La puţine luni de la acordarea creditului, familia în cauză a început să înregistreze restanţe la plata ratelor, restanţa care în prezent este de circa 22000 eur, pentru 1144 zile întârziere.
Banca a trimis membrilor familiei respective 21 de notificări pentru perioada august 2009-decembrie 2011, dar nu a trimis nicio notificare garantului, care conform contractului este şi el răspunzator de rambursarea creditului.
Dupa perioada respectivă, banca nu a mai trimis nicio notificare, nici către beneficiarii creditului, nici către garantul acestuia, până la data de 09.05.2014, cand anunţa în scris toţi contractanţii că a predat imobilul respectiv la executare silită.
Cercetând reclamaţia consumatorului-garant, instituţia noastră a constatat următoarele:
-garantului nu i-a fost predat un exemplar din contractul de credit,
-banca nu prezintă pentru întreaga perioadă de derulare a contractului, nicio notificare către garant, ci doar cea din 09.05.2014 când este înştiinţat că a predat cazul la executorul judecătoresc
-banca nu a respectat un număr de patru prevederi înscrise distinct în contractul de credit prin care avea obligaţia de a “comunica împrumuţatilor şi după caz garanţilor prin scrisoare recomandată consecinţele ce decurg din contractul de împrumut, urmare nerespectării obligaţiilor asumate”.
Furnizorul de servicii financiare a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 10.000 lei conform Legii 363 din 2007cu modificări privind combaterea practicilor comerciale incorecte .

„Serviciile bancare sunt un domeniu sensibil şi atunci când este cazul vom acţiona la eliminarea ambiguităţilor ce pot submina încrederea consumatorilor dar şi a deficienţelor de natura celor prezentate mai sus, care pot afecta în mod semnificativ interesele economice ale consumatorilor”, a declarat Mihai Perifan, Comisarul Şef Adjunct al CJPC Constanţa.
jooble.org