Finanţări suplimentare de 60 milioane de euro pentru cercetare, dezvoltare şi inovare(679)


Ministerul Fondurilor Europene, ţn calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), anunţă contractarea de finanţări ţn valoare de 60 milioane de euro pentru cercetare dezvoltare şi inovare ţn cadrul operaţiunii äDezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)ö - axa prioritară 2 POS CCE ľ äCercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitateö. Astfel, au fost semnate contracte de finanţare pentru toate cele 17 proiecte aflate pe lista de rezervă care au obţinut 26 de puncte, ţn urma procesului de evaluare şi selecţie, şi care ţndeplineau ţn continuare criteriile de eligibilitate. Aceste noi finanţări au fost acordate datorită suplimentării bugetului apelului cu 50 milioane de euro, economii identificate ţn cadrul programului, la care s-au adăugat alte 10 milioane de euro, economii realizate ţn cadrul axei prioritare 2.

Din păcate, niciuna dintre aceste finanțări nu va ajunge ţn județul Constanța. 
jooble.org