Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa critică dur Ministerul Educaţiei Naţionale(860)


Consiliul Judeţean al Elevilor Constanţa, organizaţia reprezentativă a elevilor din judeţul Constanţa, consideră inacceptabil faptul că Ministerul Educaţiei Naţionale a lansat în dezbatere publică două documente foarte importante pentru învăţământul românesc, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi Metodologia Consiliului de Administraţie, doar cu o săptămână înainte de începerea şcolii, astfel făcând imposbilă dezbaterea propriu-zisă a acestor acte de o importanţă deosebită. Ministerul Educaţiei Naţionale a încălcat flagrant art. 80 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale, neconsultând în prealabil organizaţiile reprezentative ale elevilor, fapt ce continuă seria de abuzuri a Ministerului, în materia neconsultării elevilor.


Ministerul Educaţiei Naţionale comite prin aceste două documente o greşeală impardonabilă, integrând Statutul Elevului în Regulamentul Unităţilor de Învăţământ, Statut care conform Legii educaţiei ar trebui să fie act normativ subsecvent Legii educaţiei. De asemenea, în Metodologia Consiliului de Administraţiei nu se menţionează situaţiile în care reprezentatul elevilor este chemat în Consiliul de Administraţie, lucru firesc având în vedere OUG 49/2014 şi lucru promis de ministrul Remus Pricopie după adoptarea OUG. Prin nemenţionarea situaţiilor în care reprezentantul elevilor este chemat se va ajunge la iminenta situaţie în care acesta nu va lua parte niciodată la Consiliul de Administraţie, astfel elevii nemaifiind reprezentaţi în procesul de luare a deciziilor, deși legea obligă consultarea elevilor în procesul decizional.

“Este foarte important ca atât Statutul Elevului, cât şi Metodologia Consiliului de Administraţie să fie adoptate după o dezbatere serioasă şi doar după consultarea tuturor factorilor implicaţi în procesul educaţional. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, CJE Constanţa îşi rezervă dreptul să folosească toate pârghiile legale, de care dispune, pentru anularea acestora”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Constanţa, Constantin - Alexandru Manda.
 
jooble.org