Incep inscrierile la Universitatea Ovidius(1026)


Luni, 1 septembrie 2014, �ncep �nscrierile pentru sesiunea a doua de admitere la studii de licență �n cadrul facultăților Universității �Ovidius� din Constanța. �nscrierile se fac la centrele facultăţilor, �ntre orele 9.00-17.00 �n zilele lucrătoare şi 9.00-12.00 �n zilele de s�mbătă şi duminică.

Calendarul sesiunii de admitere din luna septembrie 2014 este următorul:
1 � 10 septembrie 2014: �nscrieri pentru domeniile de studiu care au probe de concurs (scris, oral, probe practice);
1 � 14 septembrie 2014: �nscrieri pentru domeniile de studiu la care admiterea se face pe bază de concurs de dosare;
11 � 14 septembrie 2014: susţinerea probelor de concurs.

Au mai rămas locuri FARĂ TAXĂ la studii de licență la facultățile:

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ
Pentru programul de studii Medicină Dentară: 7 locuri

FACULTATEA DE TEOLOGIE
Teologie Ortodoxă Didactică : 13 locuri din care 1 loc pentru candidați de etnie rromă
Teologie Ortodoxă � Asistenţă socială - 7 locuri din care 1 loc pentru candidați de etnie rromă
Muzică religioasă � 27 locuri din care 1 loc pentru candidați de etnie rromă

FACULTATEA DE ȘTIINȚE APLICATE ȘI INGINERIE
Prelucrarea Petrolului și Petrochimie : 1 loc pentru candidați de etnie rromă
Chimie alimentară și tehnologii biochimice : 2 locuri
Fizică tehnologică : 14 locuri

FACULTATEA DE LITERE
Limba și literatura franceză, o limbă și literatura modernă (italiană): 2 locuri
Limba și literatura franceză, o limbă și literatura modernă (engleză): 1 loc
Studii americane (�n limba engleză): 1 loc

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ
Inginerie economică �n domeniul mecanic: 2 locuri

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII
�mbunătățiri funciare și dezvoltare rurală: 12 locuri
Inginerie economică �n construcții: 5 locuri

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
Marketing: 1 loc pentru candidați de etnie rromă

FACULTATEA DE ARTE
Artele spectacolului (actorie): 7 locuri
Pedagogia artelor plastice și decorative: 4 locuri

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE NATURII
Știința mediului: 2 locuri

FACULTATEA DE MEDICINĂ
Medicină: 1 loc pentru candidați de etnie rromă

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Sport și performanță motrică: 1 loc pentru candidați de etnie rromă

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Matematică și informatică: 1 loc pentru candidați de etnie rromă

  
jooble.org