Vă vindeți mașina? Primăria vrea să știe(988)


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor că vânzătorii au obligativitatea declarării înstrăinării bunurilor mobile.

Astfel, potrivit prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, termenul legal pentru depunerea la ghişeele agenţiilor fiscale a declaraţiilor privind scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport înstrăinate este de 30 de zile de la data încheierii actului de cedare a dreptului de proprietate.

La înstrăinarea unui bun mobil, vânzătorul va completa şi depune la ghişeele agenţiilor fiscale „Declaraţia pentru scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport PF/PJ”. Declaraţia va fi însoţită de actele care atestă înstrăinarea bunului.

Formularul tipizat poate fi descărcat de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea persoane fizice/persoane juridice – “Documente declarare” – “Impozitul pe mijloc de transport”.

Precizăm că, în cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor se sancţionează cu amendă de la 70 la 279 lei, iar pentru nedepunerea declaraţiilor de la 279 la 696 lei.


În cazul persoanelor juridice, depunerea peste termen a declaraţiilor se sancţionează cu amendă de la 280 la 1116 lei, iar pentru nedepunerea declaraţiilor de la 1116 la 2784 lei. 
jooble.org