"OIL TERMINAL" CONSTANŢA denunţă public somaţiile de plată a... 73, 36 milioane lei (taxe vamale, plus TVA), "abuzive şi nelegale", trimise de către A.N.A.F.! Totul i se trage de la prestaţiile pentru "RAFO" Oneşti(1267)


Compania „OIL TERMINAL” CONSTANŢA a transmis, astăzi, marţi – 26 august, un comunicat de presă, privind... somaţiile de plată (pe care le denunţă ca fiind, cităm: „abuzive şi nelegale”!), primite de la ANAF!


Iată textul luării publice de poziţie a „Oil Terminal”, exprimată şi în cadrul unei conferinţe de presă, la sediul său, tot în cursul acestei zile:

„S.C. "OIL TERMINAL” S.A. CONSTANŢA informează că Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a emis, în data de 18.08.2014, o somaţie, prin care a început executarea silită asupra S.C. „OIL TERMINAL” S.A.

În cuprinsul titlului executoriu se menţionează ca „Oil Terminal” datorează suma de 73.361.451 lei reprezentând :
- Taxe vamale în cuantum de 874.637 lei;
- TVA în cuantum de 70.641.429 lei;
- Comision vamal in cuantum de 1.845.385 lei.

Fata de acestea, „Oil Terminal” face următoarele precizări:

Suma de 73.361.451 lei reprezintă debite înscrise în urmă cu peste 10 ani, în actele constatatoare privind ţiţei pompat, din “OIL TERMINAL”, pe conducta magistrală, către Rafinăria “RAFO” – ONEŞTI, şi MTBE, încărcat, în terminalul petrolier, în vagoane – cisternă, cu destinaţia Rafinăria “Rafo” - Oneşti.

Cantităţile de ţiţei si MTBE, conform declaraţiilor sumare menţionate în actele constatatoare prezentate mai sus, au facut obiectul prestaţiilor efectuate de către “Oil Terminal”, pentru rafinaria “Rafo” - Oneşti.

Potrivit contractelor încheiate între părţi, “OIL TERMINAL” avea obligaţia ca, după efectuarea recepţiei cantitative şi calitative a ţiţeiului, în vederea depozitării în rezervoarele proprii, să completeze şi să depună, la autoritatea vamală, declaraţiile sumare, corespunzatoare, ceea ce a şi făcut!

Totodată, în sarcina Rafinariei “Rafo” - Oneşti, s-au stability, de către Direcţia Regională Vamală (DRV) - Iaşi, pentru aceleaşi mărfuri, prin Procesul Verbal de control, taxe vamale, comision vamal, TVA si accesorii (dobânzi şi amenzi), în valoare totală de 813.147.582.963 ROL / lei vechi (81.314.758 RON / lei noi), din care :

-Taxe vamale, comision vamal, TVA de: 23.644.209.989 ROL (72.364.420 RON);

-Dobâzi şi aenzi de 89.503.372.974 ROL (8.950.338 RON).

Dovada că obligaţiile fiscale stabilite în sarcina “Oil Terminal”, conform actelor constatatoare menţionate, se referă la aceleaşi mărfuri, descărcate în rafinărie, rezultă, din cuprinsul actului de control, unde se indică declaraţiile sumare.

Debitul stabilit în sarcina Rafinariei “Rafo” – Oneşti a fost achitat de către “Rafo” – Oneşti, în anul 2007, existând documente doveditoare în acest sens.

Prin Decizia din 15.11.2007 ANAF (Autoritatea naţională de Administrare Fiscală) – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Iaşi, închide dosarele de executare împotriva S.C. “RAFO” - ONEŞTI corespunzător Proceselor Verbale de Control, încheiate de către Direcţia Regională Vamală Iaşi.

Rezultă că debitul stabilit în sarcina “Rafo” - Oneşti a fost stins în totalitate, de către rafinărie, iar “Oil Terminal” S.A. nu mai poate fi ţinut răspunzător, în solidar, cu “Rafo” – Oneşti, deoarece statul a încasat, în totalitate, debitul.

Dovada încasării debitului de către bugetul de stat, rezultă din adresa emisa de către A.N.A.F., în 2008, către SC “OIL TERMINAL” SA, prin care se menţionează că plata efectuată de catre SC “RAFO” SA ONEŞTI, în calitate de codebitor, are ca efect faptul că, pentru SC “OIL TERMINAL” SA, nu mai subzistă obligaţia de plată a acestei sume, întrucât obligaţia de plată către buget a fost stinsă.

Astfel, apreciem că nu este posibilă declanşarea procedurii de executare silită, deoarece obligaţia de plată nu mai subzistă, în speţă fiind aplicabile prevederile art. 1039 Cod Civil: ”...obligaţia este solidară din partea debitorilor, când toţi s-au obligat la acelasi lucru, astfel că fiecare poate fi constrâns pentru totalitate, şi că plata făcută de către unul dintre debitori liberează şi pe ceilalţi către creditor.”

În anul 2012, Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa a emis către “OIL TERMINAL” o somaţie de plată, privind debit şi accesorii, prin care s-au stabilit debite, în valoare de 73.361.451 lei, şi accesorii, în valoare de 192.732.556 lei (calculate asupra debitului de 73.361.451 lei, până la data de 31.12.2011).

Contestaţia “Oil Terminal” pentru aceasta somaţie a fost soluţionată astfel:
Prin sentinţa civilă din 14.08.2012 pronunţată de către Judecătoria Constanţa, secţia civilă, Instanţa admite contestaţia la executare, formulată de către “Oil Terminal” S.A. şi a concluzionat următoarele:
 “Executarea silită, pornită împotriva “Oil Terminal” S.A. […] este nelegală, dat fiind că debitul imputat acestui agent economic a fost achitat, integral, de către codebitorul S.C. “RAFO2 S.A.
Potrivit pricipiilor de drept civil, orice datorie se stinge prin plată, fără a afecta legalitatea actului, prin care a fost stabilită datoria”.

Ulterior, în data de 06.03.2014, ANAF - Direcţia Generală a Vămilor - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Direcţia Regională Vamală Galaţi - Biroul Vamal de Frontieră Constanţa ne-a comunicat “Decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii, în sumă de 111.054.565 lei, act fiscal constituind titlu de creanţă bugetară”, punându-ni-se în vedere obligaţia de plată, în termenul legal, a respectivei sume, în caz contrar urmând a fi demarate procedurile execuţionale asupra patrimoniului societăţii.

Oil Terminal a contestat această decizie, în termenul legal.

În data de 29.05.2014, ANAF - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor ne-a comunicat “Decizia privind soluţionarea contestaţiei care hotărăşte:
“Admiterea contestaţiei formulată de către SC “OIL TERMINAL” SA, împotriva deciziei referitoare la obligaţiile de plată”.

În motivarea acestei decizii, ANAF reţine că:
„Societatii nu îi pot fi pretinse dobânzile şi penalităţile de întârziere, în sumă totală de 111.054.565 lei, calculate prin decizia de calcul accesorii, în condiţiile în care plata, efectuată de către SC “RAFO ONEŞTI” SA are ca effect, pentru SC “OIL TERMINAL” SA, stingerea obligaţiei de plată, întrucât pentru o anumită cantitate de ţiţei statul nu poate percepe de două ori obligaţii vamale, atât de la proprietar, cât şi de la depozitar.

Având în vedere Decizia nr. 147 / 27.05.2014 privind soluţionarea contestaţiei “OIL TERMINAL”, de către ANAF - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, în favoarea “OIL TERMINAL” S.A., prin care se concluzionează că: “ În condiţiile în care plata efectuată de către SC “RAFO ONEŞTI” SA are ca efect, pentru SC “OIL TERMINAL” SA, stingerea obligaţiei de plată, întrucât, pentru o anumită cantitate de ţiţei, statul nu poate percepe de două ori obligaţii vamale, atât de la proprietar cât şi de la depozitar”.

În concluzie, considerăm că executarea silită, pornită împotriva S.C. “Oil Terminal” S.A. Constanţa este nelegală, dat fiind că debitul imputat acestui agent economic a fost achitat, integral, de către codebitorul S.C. “RAFO” S.A. Oneşti.”


IMAGINE: “Oil Terminal” – Portul Constanţa (Sursă foto: sud-est-forum.ro)
 

Taguri: OilTerminal, Constanta, OilTerminalConstanta, ANAF, RAFOOnesti, Rafo, Onesti,jooble.org