Universitatea Ovidius organizează cursuri de doctorat(730)


Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează înscrieri pentru concursul de admitere pentru anul universitar 2014 – 2015 în cadrul INSTITUTULUI STUDIILOR DOCTORALE, astfel: în perioada 1 - 13 septembrie 2014, pentru toate domeniile de doctorat exceptând domeniile medicale; în perioada 1 - 17 septembrie 2014, pentru domeniile medicale. Înscrierile se fac la sediul UOC din Bd. Mamaia 124, sala P2, parter, în intervalul orar 10.00 – 16.00, de luni până vineri, iar sâmbătă în intervalul orar 10.00 - 12.00.


Domeniile de doctorat ale universității sunt administrate și organizate în 4 școli doctorale, aprobate de Senatul UOC, astfel:
Școala doctorală de Științe umaniste: cu domeniile Filologie și Istorie;
Școala doctorală de Științe aplicate cu domeniul: Biologie;
Școala doctorală de Medicină cu domeniile: Medicină și Medicină dentară;
Școala doctorală de Teologie cu domeniul: Teologie.


Pentru ciclul de studii universitare de doctorat admiterea în anul universitar 2014 - 2015 se realizează pe bază de competiţie în şcolile doctorale acreditate sau autorizate provizoriu, în domeniile de studii universitare de doctorat aprobate în cadrul acestora, pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat şi pe locuri cu taxă.


Concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul UOC se desfăşoară în perioada 15 - 20 septembrie 2014 şi constă în susţinerea a unei sau mai multor probe în cadrul căruia se analizează preocupările științifice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare şi tema de cercetare propusă, precum și cunoștințele candidatului în tematica anunțată. În funcție de specificul domeniului, pot fi prevăzute în cadrul concursului de admitere și alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari şi cu acordul Consiliului școlii doctorale.
  
jooble.org