ATENŢIE ZOOTEHNIŞTI!: Este perioada controlului A.P.I.A., la faţa locului, în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care s-au depus cereri de ajutoare naţionale tranzitorii (A.N.T.)

ATENŢIE ZOOTEHNIŞTI!: Este perioada controlului A.P.I.A., la faţa locului, în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care s-au depus cereri de ajutoare naţionale tranzitorii (A.N.T.)(1080)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în această perioadă, se desfăşoară controlul / suparacontrolul la faţa locului, în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care au fost depuse cereri de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine / caprine, şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine / caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014.


În cadrul controlului la faţa locului, echipele de control APIA verifică următoarele elemente:
-Existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse;
-Respectarea pentru animalele găsite la faţa locului, a celor patru (4) elemente ale sistemului de identificare (“crotalii” aplicate, paşapoarte în original, înregistratea în Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi);
-Existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră, circumstanțe naturale);
-Existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz.


Reamintim crescătorilor de animale că au obligaţia de a menţine în exploataţie animalele pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost controlaţi, astfel:
-Ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine – 90 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 18.09.2014 inclusiv;
-Ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 28.09.2014 inclusiv;
-Ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate – şase (6) luni de la data - limită a depunerii cererii (20 iunie 2014), respectiv 21.12.2014, inclusive!


Animalele găsite, la control, fără numere de identificare (“crotalii”), incorect identificate și cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie, la datele, obligatorii, de retenţie, mai sus specificate, sunt animale nedeterminate, care generează penalitaţi sau excluderi de la plată, după caz.

În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie, al reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului, la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.


APIA precizează că 28 septembrie 2014 este termenul - limită, până la care echipele Agenţiei pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de ovine şi caprine, iar 21 decembrie 2014 este termenul - limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de bovine.


IMAGINE: business-adviser.ro
 

Taguri: APIA, A.P.I.A., ANT, A.N.T., AjutoareNationaleTranzitorii, AjutorNationalTranzitoriu, ControaleLaFataLocului, SupracontroaleLaFataLocului, Ovine, Bovine, Caprine, OvineCaprine,jooble.org