AGRICULTURĂ (A.P.I.A.): Doar până pe 18 august (inclusiv) se mai pot depune cereri de plată pentru

AGRICULTURĂ (A.P.I.A.): Doar până pe 18 august (inclusiv) se mai pot depune cereri de plată pentru "Măsura 215" - porcine, sesiunea 1, anul 3 de angajament(915)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește că
DOAR până la data de 18 august 2014, inclusiv, se depun Cererile de plată
 pentru Măsura 215 – Pachet a) - Plăţi privind bunăstarea animalelor –
 porcine, sesiunea 1, anul 3 de angajament.

Pot depune cereri de plată beneficiarii Măsurii 215 - pachet a) - Plăţi în
favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de ajutor în
conformitate cu prevederile OMADR nr. 149/2012.

Cererea de plată poate fi completată pe format de hârtie sau “online”, de
către beneficiar, individual prin accesarea „site”-ului (www.apia.org.ro).

După completarea „online”, cererea se tipăreşte / printează şi, la fel ca şi
cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului
Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social sau pe raza
teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare.

Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează, de către
beneficiar, prin tăiere, cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi
înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea
acesteia, de către beneficiar.

Dovada depunerii cererii de plată o reprezintă bonul de mână care conţine
următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special,
data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA
care a primit cererea.


Cererile de plată vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:
1.Copie CUI / CIF, după caz;
2.Copie buletin / carte de identitate atitularului / administratorului /
reprezentantului legal / împuternicitului;
3.Copie autorizaţie sanitar-veterinară / copie înregistrare sanitar–veterinară
pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz, sau:
4.Copii autorizaţii sanitar-veterinare / copii înregistrări sanitar-veterinare,
pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz, pentru mai multe exploataţii
cu cod ANSVSA;
5.Copia schiţei adăpostului / adăposturilor, pentru fiecare
exploataţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor
de cazare / spaţiul maxim de cazare pe compartiment iar pentru Pachetul 2
a), schiţa pereţilor exteriori, cu suprafeţele transparente, pentru
determinarea suprafeţei vitrate, precum şi pentru sistemul de iluminare şi
ventilaţie (admisie – evacuare aer) - pentru fiecare hală;
6.Programul de iluminat: vară/ iarnă (în funcţie de dată schimbării orei) care
să conţină intervalul orar pe perioade, în funcţie de tehnologia de creştere
şi categoria de porcine, după caz;
7.Graficul de livrare estimat anual;
8.Graficul de populare estimat anual;
9.Copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul;
9.Împuternicire şi copii acte de identificare împuternicit, dacă este cazul;
10.Document coordonate bancare;
11.Alte documente justificative, dacă este cazul.


În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte
standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor
agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul
fermei.
În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.


LEGISLAŢIE:
O.M.A.D.R. (Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
784 / 2013 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind
Măsura 215 - Pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, pentru
sesiunile 1 şi 2, şi pentru completarea Ordinului Ministrului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale nr. 239 / 2012, privind aprobarea modelului Cererii de
Ajutor privind Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachetul
b) - păsări, cu Modificările și completările ulterioare.


Foto: euroferma-online.ro
 

Taguri: APIA, A.P.I.A., Măsura215, Porcine, PlatiPrivindBunastareaAnimalelor, ANSVSA, CodANSVSA,jooble.org