Programul RAJA de Ziua Marinei(569)


Av‚nd Ón vedere permanența activității de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, S.C. RAJA S.A. aduce la cunoştinţa tuturor abonaţilor, că Ón data de 15 august 2014 echipele de intervenţie, dar şi reprezentanţii societăţii care asigură buna desfăşurare a proceselor de alimentare cu apă şi preluare a apelor uzate vor lucra Ón program normal. Apelurile către telefoanele dispeceratului 0241/66.44.44 vor fi preluate non-stop. Și echipele de intervenţie vor fi pregătite să intervină cu promptitudine, pentru ca toate avariile sau disfuncţionalităţile apărute Ón sistemul de alimentare cu apă să fie remediate Ón timp util, iar abonaţii societăţii să poată beneficia de serviciile noastre la parametrii optimi.


Singurul serviciu care-şi va modifica programul de lucru Ón această perioadă este cel al casierilor RAJA. Astfel, abonaţii interesaţi să-şi achite facturile la apă potabilă şi canalizare Ón aceste zile, trebuie să ştie că pe data de 15 august, toate casieriile vor fi Ónchise, iar s‚mbătă, 16 august 2014 vor fi deschise Ón intervalul 08,00 Ė 13,30.
  

Taguri: RAJAjooble.org