TULCEA: În cadrul acordului de Parteneriat România - Comisia Europeană 2014 - 2020, a fost inclus şi instrumentul financiar

TULCEA: În cadrul acordului de Parteneriat România - Comisia Europeană 2014 - 2020, a fost inclus şi instrumentul financiar "Investiţii Teritoriale Integrate" - DELTA DUNĂRII(1294)


Bruxelles are vești excelente pentru tulceni: Instrumentul financiar „Investiții Teritoriale Integrate“ / I.T.I. - Delta Dunării a fost aprobat de către Comisia Europeană (C.E.)!

Președintele Consiliului Județean Tulcea (C.J.T.), Horia Teodorescu a reacţionat cu multă satisfacţie: «Este un efort al administrației publice județene, care a beneficiat de întreg suportul Guvernului României.»

În această săptămână, a fost semnat Acordul de Parteneriat 2014 – 2020, între Guvernul României și Comisia Europeană, prin care se asigură fondurile necesare celor mai importante investiții care urmează a fi derulate în România, în următoarea perioadă de programare.

„Felicit Guvernul României, pentru semnarea acestui Acord de Parteneriat, care asigură sprijin în vederea finanțării obiectivelor de investiții care urmează a ridica standardul de viață al tuturor românilor“, a declarat președintele C.J. Tulcea, Horia Teodorescu.

Articolul 1122, din acest Acord, stipulează că „(…) România va folosi instrumentul I.T.I., cu prioritate, în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării / R.B.D.D.(…) Strategia va fi implementată printr-un plan de acțiune elaborat, de asemenea, cu expertiza Băncii Mondiale / B.M., care va include intervențiile propuse și mecanismele de punere în aplicare (…)“.

„Este o veste foarte bună pentru județul Tulcea și pentru tulceni”, spune președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu.
„Este un efort al administrației publice județene, care a beneficiat de întreg suportul Guvernului României. Îi mulțumesc, pe această cale, premierului Victor Ponta, care a arătat, încă o dată, că este aproape de tulceni, că înțelege statutul Rezervației Biosferei Deltei Dunării, că înțelege necesitățile oamenilor din această zonă a României.“, adaugă președintele C.J.T.

Conform Acordului, în perioada de programare 2014 – 2020, România va beneficia de fonduri în valoare totală de aproximativ 43 de miliarde de euro.


Extras din Acordul de Parteneriat :

Articolul 1119. „Pentru a asigura o bună elaborare și coordonare a strategiei „Investiții Teritoriale Integrate“ (I.T.I.) Delta Dunării, un grup de lucru inter-ministerial a fost constituit la nivelul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrație Publică.
Toate părțile interesate de la nivel local, regional și central vor fi implicate.
Principala atribuție va fi elaborarea strategiei, dar și analizarea posibilelor suprapuneri, sinergii și complementarități între strategia I.T.I. - Delta Dunării și alte strategii teritoriale.
Acest grup va fi parte a mecanismului de coordonare instituțională, propus pentru următoarea perioadă de programare, după cum se detaliază în capitolul 2.1 (Nivelul 3 - Grupuri de Lucru Funcționale).”

Articolul 1120. „Complementaritatea G.A.L.-ului și F.L.A.G. –ului cu strategiile teritoriale va fi asigurată avându-se în vedere că strategiile teritoriale locale elaborate de către G.A.L.-uri și F.L.A.G. pot identifica proiecte care pot fi finanțate din diverse fonduri, dar în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) și al Fondului de Pescuit (E.M.F.F.) finanțarea acțiunilor / operațiunilor se va face numai dintr-un singur fond.
În acest sens, coordonarea strategiilor va fi asigurată prin intermediul grupurilor de lucru constituite din părțile interesate relevante, sub coordonarea Ministerului Economiei și Finanțelor (M.E.F.), o dată cu instituirea unui mecanism adecvat de coordonare și cooperare la nivel de viitoarele programe operaționale.
Pentru a asigura coerența și calitatea strategiilor de dezvoltare locală pentru zonele urbane sau rurale, se va furniza suport de pregătire prin intermediul viitorului program operațional.”

3.1.2. Investiții teritoriale integrate (I.T.I.)
Articolul 1121. „Investiții Teritoriale Integrate (I.T.I.), va utiliza abordarea bazată pe loc, stimulând dezvoltarea integrată și cooperarea trans-sectorială la nivel sub-regional, ceea ce duce la sinergii între fondurile E.S.I. și alte surse de finanțare (de exemplu, bugetul național sau local, ) și evitarea finanțării proiectelor divergente sau disparate. I.T.I. este un instrument de promovare a utilizării integrate a fondurilor și are potențialul de a determina un rezultat global mai bun la aceeași cantitate de investiții publice.”

Articolul 1122. „România va folosi instrumentul I.T.I. cu prioritate în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării (un teritoriu unic, cu caracteristici foarte speciale: populație rară și izolată, specializare economică și vulnerabilitate, accesul limitat la servicii, etc); elaborarea strategiei integrate pentru această zonă a început cu expertiza Băncii Mondiale împreună cu autoritățile locale competente. Strategia va fi implementată printr-un plan de acțiune elaborat, de asemenea, cu expertiza Băncii Mondiale, care va include intervențiile propuse și mecanismele de punere în aplicare, cu utilizarea tuturor Fondurilor Structurale Europene de Investiții E.S.I.F. (Fondul European de Dezvoltare Regională, Ministerul Fondurilor Europene, Fondul European Agricol și de Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit, Fondul de Coeziune).”

Articolul 1123. „Primul pas pentru elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, Raportul de Diagnostic, identifică următoarele provocări principale, pentru dezvoltare în zona Deltei Dunării:
-Dezvoltarea economică sustenabilă presupune acces la piețe, infrastructură, forță de muncă și beneficii financiare, toate oarecum limitate în zona Deltei Dunării;
-Nevoia unui turism bazat pe turism, a unui management a destinațiilor, de dezvoltare a unui set de obiective turistice din regiune și a unor investiții în infrastructură;
-Pescuitul comercial este important pentru asigurarea locurilor de muncă, iar pescuitul recreațional are potențial de dezvoltare,
-Agricultura va rămâne principala ocupație (și sursă de venit) pentru populația din mediul rural din Delta Dunării;
-Accesibilitatea scăzută a cauzat probleme semnificative în procesul de ridicare a standardului de viață pentru localnicii din inima Deltei Dunării, atât în ceea ce privește sistemul de sănătate sau de educație, cât și atunci când discutăm despre asigurarea serviciilor publice elementare;
-Mediul înconjurător asigură principalele mijloace de trai și oportunități economice de dezvoltare (pescuit și turism bazat pe natură);
-Ca urmare a eforturilor depuse, biodiversitatea este menținută la un nivel extins, dar se înregistrează anumite probleme legate de sistemele ecologice ;
-Structura instituțională creată pentru managerirea teritoriului Rezervației Biosferei Delta Dunării este complexă și nu foarte bine coordonată, fapt care ar putea zădărnici eforturile de conservare.»

Articolul 1124. «Fondurile ESI vor juca un rol important în îndeplinirea rezultatelor așteptate ale strategiei integrate pentru zona Deltei Dunării și a programelor 2014 - 2020. Contribuția fiecărui program, tipurile de proiecte și alocările finale se va stabili o dată ce va fi finalizată strategia pentru Delta Dunării.»

Articolul 1125. «O serie de proiecte sunt deja în curs de elaborare și alte proiecte vor urma să fie incluse în pachetul integrat de proiecte pe parcursul anului 2015.»

Articolul 1126. «Coordonarea strategică a fondurilor Investiţiilor Structurale Europene (E.S.I.w) 2014 - 2020 va fi asigurată prin intermediul Comitetului de Supraveghere al Managementului Acordului de Parteneriat.
Două niveluri ulterioare de coordonare, sub-comitetele de supraveghere tematică și grupurile de lucru funcționale, vor sprijini activitățile M.P.A.S.C.s (a se vedea capitolul 2.1).»

Articolul 1127. «Grupul de lucru funcțional I.T.I. va asigura o coordonare puternică între toți partenerii implicați în punerea în aplicare a I.T.I. - Delta Dunării, printr-un mecanism de coordonare instituțională. Ministerul Fondurilor Europene va asigura o comunicare eficientă, ca unic punct de contact între toți partenerii implicați în punerea în aplicare a mecanismului I.T.I. prin intermediul unui secretariat permanent. În plus, este avut în vedere pentru a asigura coordonarea implementării proiectelor I.T.I.
În acest sens, principalele ministere implicate în coordonarea și gestionarea fondurilor ESI 2014 - 2020 au încheiat un parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară / I.T.I. - Delta Dunării, pe baza unui protocol de colaborare interinstituțională.
Protocolul va fi parte din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, care va fie asumată de către Guvernul român. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară I.T.I. Delta Dunării va prioritiza proiectele relevante pentru strategia integrată , având un rol important în stimularea beneficiarilor la nivel local și în sprijinirea pregătirii proiectelor, precum și pentru a asigura prevenție în fază incipientă a oricăror probleme cu care se confruntă proiectele.
În acest sens, ministerele vor atribui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară responsabilități specifice corespunzătoare ciclului de proiecte.
La nivelul fiecărei Autorități de Management, proiectele I.T.I. vor urma procedura generală, a fiecărui program operațional.»


IMAGINI din DELTA DUNĂRII. Surse foto: 1. vacanta-delta-dunarii.ro; 2. Lacul băclpneşti (romania.panda.org); 3. ro.wikipedia.org; 4. nordtravel.ro ; 5. ploiestiri.altphel.ro
 

Taguri: Delta, Dunării, DeltaDunării, I.T.I.DeltaDunarii, Turism, HoriaTeodorescu, ConsiliulJudeteanTulcea, CJT, C.J.T., AcorduldeParteneriatRomania-C.E.2014-2020, Tulcea, MuntiiMacinului, Macin, Romexpo, NordulDobrogei, Dobrogea,jooble.org