CONSTANŢA: 10 ani de apariţie a revistei de cultură

CONSTANŢA: 10 ani de apariţie a revistei de cultură "EX PONTO"(1204)


Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (U.S.R.) şi Universitatea „Ovidius” din Constanța vă invită, miercuri - 6 august 2014, la ora 11.00, în sediul Bibliotecii Universitare, sala Bibliotecii Virtuale, (bulevardul Mamaia, nr. 124), la aniversarea a 10 ani de la apariţia primului număr al revistei de cultură “EX PONTO” (text, imagine, metatext).

Primul număr al revistei “Ex Ponto” a apărut în decembrie 2003 şi a marcat începutul unui parcurs de succes, revista reuşind să armonizeze o înaltă ţinută academică, în partea consacrată studiului şi eseului, cu ceea ce este reprezentativ în literatura dobrogeană, dar şi cu o secţiune de artă plastică, punând în valoare în special artiştii din acest spaţiu cultural.

De la bun început, revista şi-a asumat un proiect multidisciplinar într-un context multicultural, cum este cel al culturii şi civilizaţiei dobrogene, devenind şi un exemplu de bune practici interculturale. Acest dublu deziderat i-a animat pe cei care au susţinut proiectul aceastei reviste culturale, regretatul Ioan Popişteanu, fostul director al Bibliotecii Universitare şi directorul fondator al revistei, Paul Prodan, directorul editurii “Ex Ponto”, prozatorul Ovidiu Dunăreanu, redactorul - şef al revistei, profesorul universitar Nicolae Rotund, redactorul - şef adjunct, redactorii Ileana Marin, Dan Perşa, Angelo Mitchievici, Sorin Roşca, Olimpiu Vladimirov, artistul plastic Constatin Grigoruţă, tehnoredactora Aura Dumitrache şi mulţi alţi prieteni şi colaboratori ai revistei.
Colectivul revistei şi-a propus să configureze un profil identitar al culturii dobrogene, în spaţiul istoriei, istoriei ideilor, ideilor literare şi a imaginarului, istoriei artei, lingvisticii şi teologiei.

Spaţiul consacrat literaturii a antrenat cele mai importante voci literare.
Prozatori, poeţi şi dramaturgi au conturat fizionomia culturii locale, valoroase şi nuanţate.
Revista a vizat un dublu context, cel balcanic, zonă de interferenţă şi ecumenism cultural, şi cel european, prin care aceste valori îşi găsesc spaţiul de rezonanţă.
Numeroase traduceri, o prezenţă semnificativă a cercetătorilor străini, precum şi redactarea unor studii în limbi de circulaţie europeană (engleză, franceză, italiană) revendică deschiderea către un orizont european de cunoaştere.

Revista a reunit, totodată, unele dintre cele mai prestigioase voci ale culturii româneşti: Sorin Alexandrescu, Augustin Ioan, Mircea Muthu, Ioan Holban, Adrian Tudurachi, acad. Gabriel Ştrempel, acad. Solomon Marcus, Al. Săndulescu, Ion Manolescu, Nicolae Breban, Pericle Martinescu, Pavel Chihaia, radu Cârneci, eugen Uricaru, Nora Iuga, Paul Miclău, Mihai Cimpoi, Constantin Abăluţă, Dan Stanca, Liviu Ioan Stoiciu, Antonio Patraş, Doina Păuleanu, Dragoş Varga, Radu Vancu, Doris Mironescu, Nicolae Prelipceanu, Laura Mesina, Dinu Flămând, Petru Ursache, Geo Vasile etc.

Nu în ultimul rând, revista “Ex Ponto” se află printre puţinele care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România (U.S.R.).

Moderatorii evenimentului pentru întâlnirea cu presa sunt: Angelo Mitchievici (preşedintele U.S.R., Filiala Dobrogea); Ovidiu Dunăreanu (redactorul - şef al revistei “Ex Ponto”); Nicolae Rotund (redactorul - şef adjunct al revistei “Ex Ponto”); Paul Prodan (directorul Editurii “Ex Ponto”).

Evenimentele organizate în cadrul U.S.R. - Filiala Dobrogea sunt promovate atât pe “website” (www.usr-dobrogea.ro), cât şi pe pagina de “facebook” (usr dobrogea).


IMAGINE: Scriitorul constănţean OVIDIU DUNĂREANU, redator - şef al revistei culturale “EX PONTO” (Sursă foto: ziuaconstanta.ro)
 

Taguri: ExPonto, Constanta, UniuneaScriitorilorDinRomania, OvidiuDunareanu, USR, UniversitateaOvidiusConstanta, UniversitateaOvidiusDinConstanta, IoanPopisteanu, U.S.R., RevistaExPonto, NicolaeRotund, PaulProdan, AngeloMitchievici, EdituraExPonto, SorinRosca, Oli,jooble.org