A.P.I.A .: Se desfăşoară desfăşoară controlul, LA FAŢA LOCULUI, pentru verificarea suprafeţelor agricole declarate de către fermieri

A.P.I.A .: Se desfăşoară desfăşoară controlul, LA FAŢA LOCULUI, pentru verificarea suprafeţelor agricole declarate de către fermieri(1060)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în această perioadă se desfăşoară controlul, LA FAŢA LOCULUI, în vederea verificării suprafeţelor agricole declarate de fermieri, în cererile unice de plată pentru anul 2014.

 

Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor directe, conform reglementărilor europene şi naţionale, pe care trebuie să le respecte fermierii, sunt:
-Exploatarea unui teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin un (1) ha, cu suprafaţa parcelei agricole de cel puţin 0,3 ha!
În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 ha (conform art.7 alin.1 lit..a din O.U.G. nr. 125 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare); în cazul livezilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru Pachetele 1 şi 2 ale Măsurii 214 este de 0,3 ha (conform PNDR 2007 - 2013 versiunea consolidată);

-Respectarea cerinţelor de eco-condiţionalitate, reglementate prin legislaţia naţională, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei, respectiv: Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu);

-Respectarea cerinţelor specifice pachetelor de agro-mediu solicitate; pentru măsura 214 – plăţi de agro-mediu este obligatorie ţinerea evidenţei agricole (caietul de agro-mediu trebuie completat şi păstrat pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei in vigoare), fiind condiţie de eligibilitate.

 

APIA face precizarea că, începând cu anul 2014, au fost implementate şi se verifică, prin control la faţa locului, respectarea SMR – lor din domeniile: Sănătate publică, Sănătatea animalelor şi Sănătatea plantelor şi Notificarea bolilor:
-SMR 9 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor. Fermierul va ţine evidenţa la zi, în Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, după efectuarea fiecărui tratament;

-SMR 10 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal, tireostatic şi beta-agoniste în creşterea animalelor;

-SMR 11 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;

-SMR 12 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST);

-SMR 13 - Măsuri de combatere a febrei aftoase;

-SMR 14 - Măsuri de combatere a anumitor boli la animale: boala veziculoasă a porcului, variola ovină şi caprină, pesta porcină africană şi pesta porcină clasică;

-SMR 15 - Măsuri de combatere şi de eradicare a febrei catarale ovine (boala limbii albastre - bluetongue).


În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafaţă devine neeligibilă!

 

IMAGINE: recolta.eu
 

Taguri: APIA, ControlLaFataLocului, SuprafeteAgricoleDeclarate, PNDR, OUG125/2006,jooble.org