UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" din CONSTANŢA: Proiectul "MATE-INFO.NET"(1348)


La Universitatea „Ovidius“ din Constanţa a avut loc, la sfârşitul săptămânii, lansarea Proiectului „MATE-INFO.NET” – “Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior şi crearea unei reţele virtuale, în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri, pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială”.

Universitatea „Ovidius“ din Constanţa, în parteneriat cu “The Red Point” S.A. a lansat Proiectul „MATE-INFO.NET” – “Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior (CNCIS) şi crearea unei reţele virtuale, în vederea îmbunătăţirii interacţiunii cu mediul de afaceri, pentru a susţine dezvoltarea economică şi socială”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (ESF), prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007 – 2013 - „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. - „Calitate în învăţământul superior”.

Obiectivul general al proiectului „MATE-INFO.NET” urmărește îmbunăţătirea formării de calitate a studenţilor, dezvoltarea calităţii comunicării dintre mediul academic şi cel privat în domeniul Matematică/Informatică, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor în scopul creşterii gradului de integrare a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare, creşterea accesului la educaţie şi formare prin promovarea reţelelor virtuale.

Soluţia trinomului Învăţământ – Student - Societate o regăsim în suma obiectivelor specifice ale proiectului.
Realizarea obiectivelor conduce la dobândirea de către student a competenţelor suplimentare prin şase (6) programe de studii, adaptate şi corelate cu nevoile actuale şi tendinţele de dezvoltare ale pieţei muncii pe domeniul mate – info (rmatică), ca scenp fără limite, în care studenţii vor avea un rol determinant al progresului.

Chintesenţa proiectului “Mate-Info.NET” constă în determinarea unei zone de convergenţă cât mai largă între competenţele dobândite prin programele actualizate de studii şi tendintele evoluţiei domeniului Mate-Info aplicat.

Numărul total al participanților la grupul țintă este de 400 studenţi și 50 profesori, proiectul urmărind promovarea învățării centrate pe student, prin dezvoltarea de „curriculum” și activități educaționale adaptate și corelate nevoilor identificate, ca și interacțiunea reală, pe termen lung, a mediului de afaceri, cu sistemul de învățământ superior, cu rezultate concrete asupra capacității sistemului educațional de a răspunde cerințelor mediului economic.

În acest proiect, s-a alăturat S.C. şi „The Red Point” S.A., în calitate de partener, o companie cu peste 10 de ani de experienţă, în dezvoltarea de proiecte strategice IT.
 

Taguri: UniversitateaOvidius, MATE-INFO.NET, CNCIS, Constanta, UniversitateaOvidiusConstanta, InscrieriUniversitateaOvidiusConstanta, AdmitereUniiversitateaOvidius,jooble.org