NOUTATE la Universitatea

NOUTATE la Universitatea "Ovidius" - Constanţa: licenţă în "COMPUTER SCIENCE", la Facultatea de Matematică - Informatică(2422)


O NOUTATE, pentru anul universitar 2014 – 2015: licenţa în „Computer Science” - diplomă în limba engleză, recunoscută la nivel internaţional, acordată de către Facultatea de Matematică şi Informatică, de la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

În acest an, un nou program de studii universitare de licenţă în domeniul Informaticii, predat exclusiv în limba engleză, va debuta la Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii „Ovidius“ din Constanţa: „Computer Science”.

În contextul dezvoltării explozive a societăţii bazate pe cunoaştere („knowledge based society”), menirea acestui program de studii este de a pregăti eficient specialişti de înalt nivel profesional în domeniile de avangardă ale tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor.

Planurile de studiu competitive, concepute conform sistemului european educaţional „Bologna”, permit recunoaşterea diplomelor de licenţă în oricare altă ţară integrată în structurile Comunităţii Europene şi chiar dincolo de acestea.

Folosind mijloace moderne de educaţie formală şi non-formală se promovează cele mai noi concepte ale ştiinţei calculatoarelor:
Algorithms and Data Structures, Procedural Programming, Computational Logic, Graph Algorithms, Operating Systems, Formal Languages and Automata Theory, Object Oriented Programming Languages, Computational Geometry, Databases, WEB Technologies, Calculability and Computations, Multimedia Techniques, Visual Programming Environments, Software Testing and Validation, Databases Management Systems, Computer Networks, Advance Programming Techniques, Computer Graphics, Software Engineeering, Distributed Computing, Scientific Computing Algorithms (Pattern Recognition), WEB Applications Development, Artificial Intelligence, Image Processing, Design and Programming Environment, Software Security, Statistical Software, Machine Learning, Algorithms Design and Analysis, Networks Administration, Simulation Techniques, Financial Algorithms, Evolutionary Computation, etc.

Programele comunitare de schimburi interuniversitare (ERASMUS) permit, de asemenea, dezvoltarea unor legături multiple cu cele mai mari centre universitare din Europa.

Prin convenţiile de colaborare încheiate cu marile corporaţii internaţionale: ORACLE, IBM, Microsoft, Facultatea de Matematică şi Informatică este un partener activ, în mai multe programe de dezvoltare academică: Oracle Academy, IBM Academic Initiative, Microsoft Dreamspark Academic Alliance (MSDN -Microsoft Software Developers Network)

Astfel, anul acesta (2014), Facultatea de Matematică şi Informatică a fost invitată, de către ORACLE – Romania, să fie partener în proiectul Concursului Naţional de Programare „Java” - „Soluţii JAVA inteligente, pentru comunitatea noastră”.
Concursul a premiat cele mai strălucite idei şi cele mai bune soluţii de programare „Java”, care ajută la rezolvarea problemelor comunităţilor şcolare, de afaceri şi urbane.
Locul 1 la categoria SMART Business a fost câştigat de către echipa „JavaOne Dream Team”, condusă de Mogan Sergiu Pavel, student la Facultatea Matematică şi Informatică, Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

Competenţele generale ce pot fi obţinute de către absolvenţii noului program de studii universitare de licenţă „Computer Science” pot fi clasificate astfel:
COMPETENŢE PROFESIONALE:
Programarea în limbaje de nivel înalt;
Dezvoltarea şi întreținerea aplicaţiilor informatice;
Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar;
Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii şi a modelelor formale;
Proiectarea şi gestiunea bazelor de date;
Proiectarea şi administrarea reţelelor de calculatoare.

OCUPAŢII POSIBILE, conform COR („Clasificarea Ocupaţiilor din România”) - 2014:
Administrator baze de date - 252101;
Administrator de reţea de calculatoare - 252301;
Analist - 251201;
Asistent de cercetare în informatică - 214918;
Asistent de cercetare în matematică-informatică - 212024;
Profesor în învăţământul gimnazial - 233002;
Programator - 251202;
Proiectant sisteme informatice – 251101.

NOI OCUPAŢII, propuse pentru a fi incluse în COR („Clasificarea Ocupaţiilor din România”):
Informatician designer;
Asistent achiziţie şi analiză date;
Specialist în testarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice.


FOTO: 1. Studenţi la Matematică – Informatică, Universitatea „Ovidius” din Constanţa (Sursa foto: adevarul.ro); 2. – 3. Sigle Facultatea De Matematică – Informatică, Univrsitatea „Ovidius” din Constanţa; 4 . 5 . Sedii, vechi (Bulevardul Mamaia) şi nou (Campus), ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa (Sursa foto: ziuaconstanta.ro)
 

Taguri: UniversitateaOvidius, Constanta, UniversitateaOvidiusConstanta, ComputerScience, Eramus, SistemulBologna, Oracle, FacultateaDeMatematica-Informatica,jooble.org