A.P.I.A.: Doar până pe 30 iunie se mai pot depune cereri de ajutor pentru

A.P.I.A.: Doar până pe 30 iunie se mai pot depune cereri de ajutor pentru "Măsura 215" - porcine şi păsări(923)


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează că termenul limită de depunere a Cererilor de ajutor pentru Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachet a) – Porcine-anul I-sesiunea III şi pachet b)–Păsări-anul I-sesiunea II, este data de 30 iunie 2014.

Cererile de ajutor pot fi depuse de solicitanţii care îndeplinesc condiţiile OMADR nr. 704/09.05.2014.

Cererea de ajutor poate fi completată pe format de hârtie sau “online”, de către solicitant, individual, prin accesarea site-ului: www.apia.org.ro

După completarea “online”, cererea se tipăreşte şi, la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află sediul social sau pe raza teritorială, unde solicitantul are capacitatea de producţie cea mai mare.

Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către solicitant prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către acesta. Dovada depunerii cererii de ajutor o reprezintă bonul de mână, care conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele vizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primit cererea.

Cererile de ajutor vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente: copie CUI / CIF, după caz; copie buletin / carte de identitate al / a titularului / administratorului / reprezentantului legal / împuternicitului; copia autorizaţiei / autorizaţiilor sanitary – veterinară / e /înregistrare / înregistrări sanitary – veterinară / e, pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz, în funcţie de numărul de explotaţii cu cod ANSVSA deţinute; copia schiţei grajdului, pentru fiecare explotaţie cu cod ANSVSA (din care să reiasă adresa şi suprafaţa spaţiilor de cazare / spaţiul maxim de cazare pe compartiment / boxe); programul de iluminat: vară / iarnă (funcţie de data schimbării orei); graficul de livrare estimat anual; graficul de populare estimat anual; document coordonate bancare; împuternicire şi copii după actele de identificare ale împuternicitului, dacă este cazul; copia declaraţiei pe suprafaţă, dacă este cazul.

Pentru mai multe detalii, cu privire la Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor, pachet a) – Porcine - anul I - sesiunea III şi pachet b) - Păsări - Anul I - Sesiunea II, se poate consulta “site”-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA): www.apia.org.ro, precum şi specialiştii din cadrul centrului judeţean / local cel mai apropiat de domiciliul solicitantului.


FOTO: recolta.eu
 

Taguri: APIA, A.P.I.A., Măsura215, Porcine, Păsări, PlatiPrivindBunastareaAnimalelor, ANSVSA, CodANSVSA,jooble.org