MAHMUDIA: Simpozionul final al Proiectului MISIS

MAHMUDIA: Simpozionul final al Proiectului MISIS "Îmbunătăţirea sistemului integrat de monitoring în Marea Neagră"(1126)


În perioada 23 - 26 iunie a.c., în Delta Dunării, la Mahmudia, se desfăşoară simpozionul final al proiectului MISIS: „Îmbunătăţirea sistemului integrat de monitoring în Marea Neagră, în conformitate cu Directiva-Cadru Strategia pentru mediul marin”, proiect finanţat de către Uniunea Europeană, prin Programul: „Marea Neagră şi spaţiul Mediteranean – 2011”.

Scopul principal al simpozionului este de a se prezenta activităţile de cercetare desfăşurate în cadrul proiectului.

Pentru ţările costiere, Marea Neagră reprezintă o moştenire preţioasă, care trebuie protejată, conservată şi, pe cât posibil, reabilitată, după decenii întregi de grave dezechilibre produse de agresiuni, în special antropice, care au dus la scăderea drastică a resurselor sale biologice.

Cadrul instituţional de acţiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin a fost stabilit în anul 2008 de Parlamentul European şi Consiliul său, prin Directiva nr. 56, cunoscută pe scurt drept Directiva-Cadru „Strategia pentru Mediul Marin” (DCSMM).

În acord cu art. 1 al Directivei, „statele membre trebuie să adopte măsurile necesare pentru a obţine sau a menţine starea ecologică bună a mediului marin, cel mai târziu până în anul 2020”.

Contextul istoric din regiunea Mării Negre a condus la structurarea unor sisteme naţionale de colectare a datelor, monitorizare şi interpretare a acestora în vederea caracterizării mediului marin. Această moştenire determină în prezent existenţa unei disparităţi şi a unor puncte de vedere diferite în vederea implementării principiilor de stare ecologică bună a mediului marin, ceea ce impune cu stringenţă necesitatea de armonizare a sistemelor proprii de monitorizare şi a procesului stabilirii ariilor marine protejate. În acest context, a fost elaborat, în 2011, proiectul MISIS, la care participă două state membre ale Uniunii Europene - România şi Bulgaria, dar şi Turcia, aflată în perioada de preaderare.

În cadrul proiectului au participat cinci institute de cercetare - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” (INCDM Constanţa, România), Institutul GeoEcoMar (Constanţa, România), Institutul de Oceanologie din Varna (IO-BAS, Bulgaria), Universitatea „Ovidius” din Constanţa (România), Facultatea de Piscicultură a Universităţii din Sinop (Sinop, Turcia) şi Centrul de Cercetări TUBITAK (Istanbul, Turcia).

Agenda întâlnirii este împărţită în două sesiuni principale.
În prima sesiune, cercetătorii din institutele mai sus menţionate prezintă rapoartele rezultate în urma activităţilor de cercetare ca: „Raportul de Diagnoză II”, ce conţine un ghid de îmbunătăţire al monitoringului integrat al Mării Negre, Raportul de stare de mediu a Mării Negre pe bază expediţiei ştiinţifice comune, Rapoartele de stare de bine a mediului marin pentru indicatorii D 1, 2, 6 pentru starea bentosului, pentru indicatorul D 5 a stării de eutrofizare, indicatorii D 8, 9 cu privire la contaminare şi efectele contaminării asupra peştilor şi a fructelor de mare şi, respectiv, indicatorul D 10, asupra deşeurilor marine.
Pe lângă aceste rapoarte ştiinţifice, este prezentat şi conceptul ariei marine protejate transfrontaliere Rezovo - IgneAda, evaluarea ştiinţifică, planul de management, dosarul pentru propunerea ariei marine protejate transfrontaliere.

În cea de-a doua sesiune, cercetătorii din proiectele comune cu MISIS, ca PERSEUS, DEVOTES, IRIS-SES, ARCADIS, EMBLAS, prezintă recomandările lor cu privire la activităţile de monitoring integrat. De asemenea, reprezentanţi ai Comisiei Europene, Comisiei Mării Negre, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din România, Ministerului Mediului şi al Apelor din Bulgaria, Ministerului Mediului şi al Urbanizării din Turcia vor împărtăşi opiniile lor asupra proiectului MISIS şi a activităţilor care vor decurge din acesta.
Se aşteaptă ca, în urma acestui simpozion, institutele participante să cadă de acord asupra modalităţilor de integrare a programelor naţionale de monitoring într-un program unitar de monitoring la nivelul Mării Negre şi, de asemenea, să se înainteze conceptul unei arii marine protejate transfrontaliere, între Rezovo (Bulgaria) şi IgneAda (Turcia).


IMAGINE: Dr. ing. SIMION NICOLAEV, director al INCDM Constanţa (Sursa foto: adevarul.ro)
 

Taguri: Mahmudia, JudeţulTulcea, ProiectulMISIS, ProiectulPERSEUS, Rezovo-Igneada, INCDM, Constanta, INCDMConstanta, SimionNicolaev, DCSMM, ProiectulDEVOTES, IRIS-SES, ARCADIS, EMBLAS, Sinop, IO-BASBulgaria, GeoEcoMar, GrigoreAntipa,jooble.org