Cu Nicușor Constantinescu în America, Consiliul Județean organizează ”Gala bursierilor”(1396)


Astăzi, la ora 16.00, la Pavilionul Expoziţional Constanţa va avea loc ,,Gala bursierilor Consiliului Judeţean Constanţa” – eveniment organizat cu ocazia încheierii ciclului liceeal de patru ani, pentru elevii ce au beneficiat de bursele de merit oferite de Consiliul Judeţean Constanţa, în cadrul ,,Programului de burse pentru elevii din mediul rural”.
Consiliul Judeţean Constanţa prin HCJC nr. 291/17.12.2007 a instituit programul privind acordarea unor burse lunare elevilor din clasele V – VIII din unităţile de învăţământ din mediul rural, clasaţi pe locurile I, II, III la învăţătură precum şi premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ care promovează examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi (beneficiarii burselor de liceu sunt identificaţi după listele de repartizare computerizată în liceele publice de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi aprobate de Centrul Naţional de Admitere în licee, media semestrială cel puţin egală cu 8.00 pentru a beneficia pe perioada celor patru ani de studiu liceal). Potrivit programului, primii trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural din judeţ care promovează examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi vor primi burse lunare în valoare de locul I – 150, locul II – 100 şi locul III - 50 lei.

Programul de burse pentru elevii din mediul rural” iniţiat de Consiliul Judeţean Constanţa reprezintă o măsură de sprijinire a elevilor cu rezultate bune la învăţătură, dar fără mijloace materiale, bursele reprezentând un instrument eficient împotriva fenomenului de abandon şcolar, atât de răspândit în mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de trai în zona rurală precum analfabetismul juvenil. Bursele sunt destinate achiziţionării de obiecte şi materiale necesare participării la actul şcolar (echipament şcolar, uniforme, manuale etc.).


În anul şcolar 2010-2011 a avut loc premierea primilor trei elevi din fiecare unitate şcolară din mediul rural, din judeţ, care au promovat examenul de admitere în liceele din judeţul Constanţa, curs de zi, premiere ce s-a transformat în bursă pe parcursul celor patru ani de studii liceeale pentru 300 elevi proveniţi din cele 103 unităţi şcolare din mediul rural, din judeţul Constanţa.
La sfârşitul anului şcolar 2013-2014 vom avea a treia generaţie care a primit burse în cei patru ani de studiu şi doar 167 elevi din clasele a-XII-a rămaşi bursieri în cadrul ,,Programului de burse pentru elevii din mediul rural”.
În cadrul festivităţi de premiere, elevii bursieri din clasele a XII-a, vor primi bursele pentru cinci luni semestrul II an şcolar 2012-2013 aferentă perioadei 15 ianuarie -15 iunie 2013 şi opt luni an şcolar 2013-2014, burse ce se ridică la valoarea de 243.000 lei.
jooble.org